AB, zorunlu enerji tasarrufunu ve şirket gelirlerinin üst sınırını onayladı

AB, zorunlu enerji tasarrufunu ve şirket gelirlerinin üst sınırını onayladı

AB enerji bakanları, yükselen elektrik faturalarını frenlemek ve üye devletlerin enerji krizine yanıtlarını koordine etmek amacıyla Cuma günü ilk acil durum önlem paketini onayladı.

Bir aydan kısa bir sürede müzakere edilen paket, zorunlu güç tasarruflarını, aşırı piyasa gelirlerine bir üst sınır ve fazla şirket kârlarını yakalamak için bir vergiyi içeriyor.

Gaz ithalatına ilişkin AB çapında bir tavan fiyat, şimdilik inceleniyor.

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela, "Bugün AB teslim etmeyi başardı" dedi. Ülke, AB Konseyi dönem başkanlığını elinde tutuyor ve iç müzakereleri denetlemekle görevli.

Síkela, "Yapbozun başka bir bölümünü tamamladık ama kesinlikle sonuncusu değil," diye ekledi. "Bu acil bir yama."

Anlaşma, euro bölgesindeki enflasyonun  tek para birimi tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara (%10) ulaşmasıyla gerçekleşti ve bu, esas olarak hızla artan enerji faturaları tarafından yönlendirildi.

 

AB hem arz-talep uyumsuzluğunu yeniden dengelemek için yoğun saatlerde elektrik tüketimini azaltmayı hem de elektrik santralleri ve fosil yakıt şirketlerinin yüksek fiyatlar nedeniyle elde ettiği gelirlerin bir kısmını ele geçirmeyi planlıyor.

 

Cuma sabahı kısa bir tartışmanın ardından bakanlar bir anlaşmaya vardılar ve esneklik ve pratik uygulamaya odaklanan değişikliklerle paketin ana maddesini olduğu gibi bıraktılar.

Üç önlemin tümü zamanla sınırlıdır ve şunları kapsar:

  1. Enerji tasarrufu sağlamak için AB çapında bir plan : Gazın fiyat belirlemede daha büyük bir rol oynadığı yoğun saatlerde %5'lik zorunlu bir hedef ve toplam elektrik talebinde gönüllü %10'luk bir azalma.
  2. Güneş, rüzgar, nükleer, hidroelektrik ve linyit gibi elektrik üretmek için gaz kullanmayan santrallerin fazla gelirlerine bir üst sınır getirildi. Üst sınır tek tip olacak ve megavat saat başına 180 € olarak belirlenecek. Bariyeri aşan tüm gelirler hükümetler tarafından toplanacak.
  3. Fosil yakıt şirketlerinin (ham petrol, gaz, kömür ve rafineri) yaptığı fazla kârları kısmen yakalamak için bir dayanışma mekanizması . Yetkililer, bu şirketlerin 2022 mali yılında elde ettikleri kârlara %33 oranında vergi uygulayabilecekler - ancak bu, ancak kârların 2018'den bu yana ortalamaya kıyasla %20'lik bir artışı temsil etmesi halinde.

İkinci ve üçüncü araçlarla elde edilen ekstra fonlar, sübvansiyonlar, indirimli tarifeler veya gelir desteği şeklinde mali stres altındaki hanehalklarına ve şirketlere yönlendirilecektir.

Halihazırda ulusal düzeyde benzer çözümler oluşturmuş olan ülkelerin, AB paketi ile aynı hedefleri izlemeleri halinde planlarına devam etmelerine izin verilecektir.

Paket, AB'nin enerji krizine tepkisinde ileriye dönük belirleyici bir adımı temsil ederken, kış mevsimi gelmeden daha fazla eyleme ihtiyaç olduğu konusunda geniş bir fikir birliği var.

Síkela, "Çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor," dedi. "Rusya ile bir enerji savaşındayız."

Fransız meslektaşı Agnès Pannier-Runacher çağrıyı yineledi. Cuma sabahı gazetecilere verdiği demeçte, "Çok açık olmama izin verin: çok daha hızlı, çok daha ileri gitmemiz ve başka önerilerde bulunmamız gerekecek" dedi.

Gaz ithalatında bölücü bir fiyat sınırına ne dersiniz?

Cuma günkü toplantının sonunda, tüm gözler coğrafi menşei ne olursa olsun AB'ye giren tüm gaz ithalatına ve tek pazarda gerçekleşen tüm gaz işlemlerine bir fiyat sınırı koyma girişimindeydi.

Eşi görülmemiş önlem blok genelinde ilgi gördü ve bu hafta Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 üye ülkeden oluşan bir grup tarafından onaylandı .

Tüm güç taleplerini karşılamak için en pahalı yakıt olan gaz, daha ucuz ve daha yeşil kaynakların toplam karışıma katkıda bulunduğu durumlarda bile elektriğin nihai fiyatını belirler.

İmzacılar, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasıyla elektrik faturalarının yapay olarak kontrol altına alınacağına inanıyor.

Peki gaz kapağına ne oldu?

Şimdilik, tavanın tedarikçileri korkutup kaçırmasından, AB'nin arz güvenliğini tehlikeye atacağından ve tasarrufların çok önemli hale geldiği bir zamanda gaz tüketimini teşvik edeceğinden endişe eden bu fikir Komisyon servisleri tarafından incelenmeye devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, "Açık bir görüşme yaptık" dedi. "Üye devletler arasında görüşler farklılık gösterse de, ortak bir zemin de var. Piyasanın normal şekilde çalışmadığı ve bir müdahalenin gerekli olduğu konusunda anlaştık."

Simson, ortak mektupta önerilen üst sınırın "radikal" olduğunu ve AB'nin gaz azaltma planını mevcut %15 hedefinin ötesinde güçlendirmek için "açık" bir görev gibi bir dizi ön koşul gerektirdiğini söyledi .

Daha güvenli bir alternatif olarak, Komiser, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti için ayrı bir kıyaslama ile birlikte yalnızca elektrik üretimi için kullanılan gaz için hedeflenen bir tavan fiyat teklif etti. Her iki teklifle ilgili ayrıntılar halen kıttır ve önümüzdeki haftalarda geliştirilecektir.

Simson, "Bunlar, Avrupa gaz piyasasının işleyişine önemli ölçüde müdahale eden geniş kapsamlı önlemlerdir." Dedi. "Bunu hafifçe önermiyoruz."

AB Konseyi başkanlığının temsilcisi olarak Síkela, giderek artan hararetli tartışmalarda ülkesinin tutumunu dile getirmese de, Komisyon'un gaz sınırı konusunda harekete geçmemesi konusunda üye ülkeler arasında "ciddi endişeler" olduğunu söyledi.

Sabah, İspanya'nın ekolojik geçiş bakanı Teresa Ribera daha açıktı.

“Komisyonun teklif vermemesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi. "Komisyon, bunun hassas bir konu olduğunun farkında ve tüm ülkelerin olumlu yanıt verebileceği alanı bulamadı."

Ancak herkes gaz fiyatlarını sınırlamaya hevesli değil. Avusturya, Macaristan, Hollanda, Danimarka ve en önemlisi Almanya, arzın tamamen kesintiye uğramasından korktukları için harekete karşı çıkanlar arasında yer alıyor.

Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck bakanlar toplantısının sonunda yaptığı açıklamada, "Benzine sabit bir fiyat üst sınırı koymak ancak Avrupa'ya yeterli gaz gelmezse ne olur derseniz uygulanabilir. Çünkü bu benim karşı sorum" dedi.

"Ve her zaman duyduğum tek cevap, [gaz] kıtlığının o zaman Avrupa'da paylaşılacağı. Ancak bunun siyasi olarak sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu, Avrupa'nın sınırlarını, muhtemelen sonuna kadar getirecektir."

Toplantının arifesinde yayınlanan bir belgede Komisyon, tüm gaz ithalatı ve işlemlerine getirilen bir üst sınırın piyasa güçlerini alt üst edeceğini ve 27 üye arasında adil ve kesintisiz bir arz dağılımı sağlamak için "yeni bir kuruluş" oluşturulmasını gerektireceğini açıkladı. devletler.

Belgede, "İdari olarak gaz akışına karar vermek Avrupa'da bir emsal teşkil etmiyor ve şu anda AB düzeyinde (...) bu görevi üstlenecek bu deneyime ve teknik yeteneğe sahip kimse yok" deniyor.

Bruegel düşünce kuruluşunun kıdemli bir üyesi olan Simone Tagliapietra, geniş sınırın gaz piyasasının "karmaşıklıklarına" çarpacağını ve Avrupa'yı "daha kötü" bırakacağını öne sürerek eşit derecede şüpheciydi.

Tagliapietra, Euronews'e verdiği demeçte, "Bugünün önlemleri, ülkelerin ailelerin ve işletmelerin enerji faturalarını düşürmek için kullanabilecekleri kaynakları ortaya çıkarırken, talebi azaltmak için fiyat sinyallerini sürdürmek için iyi bir uzlaşma çözümünü temsil ediyor."

"Ama tabii ki tüm sorunlarımızı çözmek için yeterli değil. Burada gerçekten gümüş kurşunumuz yok. Ormandan çıkmak için bir dizi çözüme ihtiyacımız var."

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ