Doğal Çam Pelet Yakıtı ve Özellikleri

Doğal çam pelet yakıtı, iğne yapraklı ağaç türlerinin atıklarından yapılan bir üründür. Bunlar Karaçam, Kızılçam, Sarıçam, Ladin, Ardıç, Sedir ve köknar (Göknar) ağaçlarıdır. Türkiye orman varlığı ile ilgili detaylı bilgiyi Orman Bakanlığının sitesinde bulabilirsiniz.

Dünya standartlarına bakıldığında en kaliteli ve ideal pelet yakıtının çam ağacının atıklarından elde edildiğini görmekteyiz. Aşağıdaki tabloda Avrupa pelet standartları konseyinin belirlemiş olduğu Pelet yakıt standardı verilmiştir.

Avrupa’da bir ticari işletme bu standartların dışında üretim yapmamaktadır. Bu standartlara en iyi uyum sağlayan Pelet Yakıt cinsi ise Çam talaşından elde edilen peletlerdir.

  İğne yapraklı ağaçların gövde odun ısıl değerleri ortalaması yaklaşık 5.000 Kcal/kg’dır.

Yapraklı ağaçların ise 4.660 Kcal/kg’dır. İğne yapraklı ağaçların gövde-odun ısıl değeri geniş yapraklı ağaçlardan yaklaşık % 7 daha fazladır.

Kızılçam gövde odunundaki reçine miktarı % 7,32, sarıçamda % 6,81 ve karaçamda % 4,48’dir. Reçinenin ısıl değeri ise 8580 Kcal/kg civarında ölçülmüştür.

İğne yapraklı ağaçlarda dal odunu ile gövde odunu arasında ısıl değer bakımından büyük bir fark yoktur. Fakat, iğne yapraklı ağaçlar, yapraklı ağaçlara göre ısıl değeri olarak yüksektir. Bunun nedeni ise iğne yapraklı ağaçlarda ekstraktif madde miktarının fazla olmasıdır. Dolayısıyla kül miktarı da düşüktür. Tüm bu veriler düşünüldüğünde kızılçam ve karaçam, odun peleti yapımı için uygun bir türlerdir.

Müşteri Temsilcisi : 05314201162

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir