Global Market, Odun Peletleri Pazarının 2032'de 52 Milyar Dolara Ulaşacağını Söyledi

Global Market, Odun Peletleri Pazarının 2032'de 52 Milyar Dolara Ulaşacağını Söyledi

Odun Peletleri Endüstrisinin, fosil yakıtlara kıyasla üstün ürün özellikleri sayesinde 2023 ile 2032 arasında %17,5 YBBO kaydetmesi bekleniyor.

Selbyville, Delaware, 07 Aralık 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Market Insights Inc. tarafından yayınlanan rapora göre, küresel Ahşap Pelet Pazarının 2022'de 11 milyar ABD doları olduğu ve 52 milyar ABD dolarını geçmesi bekleniyor. 2032'ye kadar, 2023'ten 2032'ye kadar %17,5'lik bir YBBO'da ilerliyor. Rapor, en çok kazandıran stratejiler, itici güçler ve fırsatlar, rekabetçi senaryo, dalgalanan pazar eğilimleri, pazar büyüklüğü, istatistikler ve tahminler ve önemli yatırım cepleri hakkında ayrıntılı bir analiz sunuyor.

Asya Pasifik'teki artan enerji tüketiminin, tahmin edilen süre boyunca ürün talebini artırması bekleniyor. Bunun temel nedeni bölgenin artan nüfusu ve artan kentleşme oranıdır. Ek olarak, bölge genelinde büyüyen sanayi ve ulaşım sektörleri, son yıllarda enerji kullanımını zorunlu kılmıştır ve bu da gelir artışına olumlu katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, gelişmiş Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki açık havada yemek pişirme ve açık mutfaklara yönelik son trendlerin, gelir artışı için önemli bir itici güç işlevi görerek odun peletlerinin benimsenmesini artırması öngörülmektedir.

Gelişmemiş ülkelerde ürün farkındalığının olmaması endüstrinin genişlemesini engelleyebilir

Odun peletleri pazarı, ısıtma uygulamaları için son kullanıcı endüstrileri arasında ilgi görüyor olsa da, gelişmekte olan ekonomilerde ürün bilgisi eksikliği işi engelleyebilir. Bununla birlikte, temiz enerjiye doğru artan kaymayla birlikte, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerinde ısıtma, güç ve pişirmede kullanılmak üzere erişilebilir tarımsal ve orman artıklarından biyokütle peletleri üretme konusunda önemli bir potansiyel var. önümüzdeki yıllarda talep

Standart dereceli ahşap peletlerin benimsenmesini desteklemek için daha düşük kül seviyesi

Rapora göre, kalite bazında, standart kalite segmentindeki odun peleti endüstrisi payının 2032'ye kadar %15,5'in üzerinde YBBO'da artması bekleniyor. Standart dereceli odun peletleri tipik olarak %3'ten daha az kül seviyesine sahiptir ve bu da onları ısıtma amaçları için ideal hale getirir. Bununla birlikte, standart sınıfın yığın yoğunluğu, son kullanıcı endüstrilerinde önemli ölçüde kullanımını azaltan birinci sınıf sınıfa göre nispeten daha düşüktür. Ürünün konut ve ticari sektörler için ısıtma uygulamalarında yaygın olarak kullanılması, tahmin dönemi boyunca segment büyümesini destekleyecektir.

Konut uygulamalarında ürün talebini artırmak için artan çevresel kaygılar

Uygulama yelpazesinden bahsetmişken, konut uygulamasından elde edilen odun peleti piyasa değerinin 2032 yılına kadar 25 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor. Segmentin büyümesini sağlayan birincil faktör, pelet sobaları, mutfak aletleri, küçük kazanlar gibi ısıtma uygulamalarında odun peletlerinin artan kullanımıdır. , vb. birçok gelişmiş ülkede. Ayrıca ürün, düşük kül içeriği sayesinde ilgi görmektedir. Bu segmentteki ürünlere olan talep, artan yüksek kaliteli ısıtma yakıtı kullanımı ve karbon etkisine ilişkin artan endişeler ile daha da artacaktır.

Bölgesel gelir payını artırmak için Avrupa genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına artan odaklanma

Avrupa odun peleti pazarının %18'den fazla büyüme oranıyla büyüyeceği ve 2032 yılı sonuna kadar 43 milyar ABD Dolarını aşacağı tahmin edilmektedir. Kamu hizmetleri ve enerji sektörlerinde artan ürün talebi, son yıllarda bölgesel büyümeye katkıda bulunmuştur. Ayrıca, bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynağı kurulumlarına artan vurgunun, öngörülen zaman çizelgesi boyunca odun peleti işinde faaliyet gösteren sektör katılımcıları için önemli bir büyüme potansiyeli sunması muhtemeldir.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ