Neden Karma Yem? Karma Yem Endüstrisi

Neden Karma Yem? Karma Yem Endüstrisi

Rasyona giren hammaddelerin birden fazla olması ve hassas ölçüler dâhilinde kullanılması ve homojen bir şekilde hazırlanması için teorik bilginin yanında yemlerin hazırlanmasında gerekli olan çeşitli alet, makine ve malzemenin yetiştiriciler tarafından temininin güçlüğü, Yem Sanayi’nin kurulması zorunluluğunu doğurmuştur.

Yem hammaddelerinin tek verilmesinin yerine karışım olarak verilmesinin ve her bir hammaddenin eksikliklerini diğer hammaddeler ile tamamlamanın beslenme açısından çok yararları vardır.

Karıştırılmadan tek başına verilen yemlerin hayvansal ürünlerin üzerinde renk, koku ve sertlik gibi fiziksel özelliklerine pozitif ve negatif yön de etkileri vardır. Karıştırılarak birden fazla yemin bir araya gelmesiyle oluşan bu yemleri tüketen hayvanlarda ise daha çok olumlu sonuçlar vermektedir ve ayrıca bu durum hammaddelerin tek başına kullanılmasının negatif etkilerini de ortadan kaldırabilir.

Karma yemde kullanılan hammaddelerin yapılarında bulunan besin maddeleri karma yemde kullanıldıktan sonra daha uzun süre korunabilmektedir. Yapılan deneylerde vitaminler karma yemlerde daha uzun süre etkin olduklarını göstermiştir.

Karma yemler hayvanların daha severek tüketeceği ve hoşuna gideceği yemlerdir. Karma yem üretimi esnasında yem hammaddelerinin içinde bulunan yabancı ve zararlı maddelerin uzaklaştırma olanağı vardır.

Karma yemin peletleme esnasında verilen buhar ve matrislerdeki sürtünmeden kaynaklanarak ortaya çıkan ısı sayesinde zararlı mikroorganizmaların etkileri azaltılabilmektedir.

Organik ve anorganik besin maddelerini farklı oranlarda içeren değişik karakterlerdeki ham maddeleri bir araya getirerek evcil hayvanların çok miktarlarda ve kaliteli ürünler verebilmelerini sağlayan, yapısı garanti edilmiş ve ağız yoluyla tüketilen ‘‘Karma Yem ’’ leri hazırlamak ayrı bir sistem gerektirmektedir.

Aynı büyüklükte öğütülmemiş yemlerle homojen bir karışım olmayacağı gibi bunlardan organizmanın eşit düzeyde yararlanması da mümkün değildir.

Toz yemin sıkıştırılarak hayvanlara göre farklı ebatlarda peletlenmesi ve bu şekilde kullanılması eski yıllardan beri devam etmektedir. Bu şekil de ilk uygulamalar Fransa’da 1860’lı yıllarda, ABD 1920’li yılların sonlarında başlamıştır. Pelet yemden alınan olumlu fiziksel etkilerden ve hayvanlar üzerindeki verimin artması bu yemin yaygınlaşmasında önemli roller oynamıştır.

Türkiyede yem endüstrisinin kurulması 1945’li yıllarda önerilse de; ilk kurulan yem fabrikamız 1955 yılında özel firma tarafından sığır besi yemi üretmek amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Ancak Başarısızlıklar nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır. Daha sonra Yem Sanayi Türk A.Ş. olarak 1958'’de Ankara ve Konya'’da, 1959'’a Erzurum'da, 1960 yılında da İstanbul'da birer yem fabrikasını işletmeye açılmıştır.

Pelet yem, toz yeme göre ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma sonuçlarıyla ortaya koyulduğu gibi, üstün özelliklere sahiptir. Pelet yemin besin maddelerinden yararlanma açısından en büyük katkısı üretim esnasında oluşan ısınmayla bazı enzim inhibitörlerinin ve istenmeyen maddelerin etkisiz hale getirilmesidir. Pelet yem kullanımıyla etlik piliç yetiştiriciliğinde toz yeme göre canlı ağırlıkta %27 ve yemden yararlanmada %17’ye kadar bir iyileşme sağlandığı bildirilmektedir.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ