Neden Pelet?

Neden Pelet?

Dünya’da özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, en fazla kullanılan birincil enerji kaynağı fosil enerji kaynakları olan kömür ve petroldür.

Fosil enerji kaynaklarının yoğun kullanımı sonucu dünyadaki fosil enerji kaynak rezervleri giderek azalmıştır. Bununla beraber fosil yakıt kullanım verimlerinin düşük olması ve ilerde bu teknolojilerin gelişerek fosil enerji kullanım verimlerinin düşük olması ve ilerde bu teknolojilerin gelişerek fosil enerji kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması gerekliliği nem arz etmektedir.

Fosil yakıt kullanımının başlıca iki önemli dezavantajı vardır. İlk olarak fosil yakıtların yakıldıkları zaman iklim değişikliğine neden olan kirletici özellikteki sera gazlarını yaymaları, ikinci ise yeterli fosil rezervlerine sahip olmayan ülkelerin enerji arzlarının güvenliğindeki artan risklerle yüz yüze kalmalarıdır. Son yıllarda meydana gelen gelişmiş ülkelerin büyük kentsel alanlarında fosil yakıtların aşırı tüketimi dünya sera gazı emisyonlarını çok hızlı bir şekilde artırmış ve bunun sonucunda yüksek seviyelerde kirlilik meydana gelmiştir.

Fosil enerji kaynaklarının atmosferde oluşturduğu kirliliğin farkına varılması, fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması petrol kökenli enerji kaynaklarının yerine çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu yüzden yenilenebilir kaynak arayışları sonucunda biokütleye yönelim başlamıştır.

1 YORUMLAR

  • Altay özkalayci

    Pelet yakit konusunda bilgi alisverisi yapmak istiyorum..

    YORUM YAZ