Pelet Yakıtı

Neden Pelet

Neden Pelet, Niçin Pelet, Pelet Yakıtı
Neden Pelet

Pelet yakıtı Avrupa ve Amerika’da 1980’lerden bu yana kullanılan harika doğal bir yakıttır. Tamamen doğal atık maddelerden üretilmektedir.

Türkiye’de ise özellikle 2014 yılından sonra bilinirliği ve kullanımı artmıştır. 

Peki Neden Pelet Yakıtı Kullanmalıyız

  1. Öncelikli olarak pelet yakıtı yenilenebilir, çevreci doğal enerji kaynağıdır. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaktadır.
  2. Doğalgaza oranla %25-%37; Kömüre oranla %25-%35; Fuel oile oranla %50-%70 daha ekonomiktir.
  3. Kömürün, enerji üretimi amacıyla çeşitli yakma sistemlerinde yakılması, büyük ölçüde çevre kirliliği oluşturmaktadır. Kömürün yakılması sonucu oluşan; karbon dioksit, karbon monoksit, kükürt oksitler, azot oksitler gibi çeşitli gazlar, kurum ve kül gibi katı tanecikler ve çeşitli hidrokarbon bileşikleri, başlıca hava kirliliği sebepleridir. Yanma gazları ile atmosfere atılan bu kirleticiler, güneş ışığının etkisiyle veya atmosferde bulunan diğer bileşiklerle tepkimeye girerek; ozon, aerosol, nitrat, nitrit ve çeşitli asitler gibi ikincil kirleticileri de oluşturmaktadırlar. Kömürün yakılması sonucu oluşan kirleticiler ve bunların miktarı; kullanılan yakma ünitesinin boyutuna, yakma yöntemine, yakıtın bileşimine, kullanılan kontrol cihazlarının etkinliğine ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Pelet yakıtında ise kömürün istenmeyen zararlarının hiçbirisi bulunmaz.
  4. Sobada, yanmanın başlamasından bitimine kadar sürekli kül çıkar. Bu kül, kömür taneciklerinin çevresini kaplayarak oksijenle birleşmesini önler. Böylece karbon atomları 50 ile oksijen reaksiyona giremez ve eksik yanmaya neden olur. Bacadan, hava kirliliğine neden olan karbon monoksit çıkar. Pelet yakıtının ise kül oranı %1 seviyelerinde olup bu tip zararlar ortaya çıkarmaz.
  5. Kömür, Doğalgaz, fuel oil gibi yakıtların kullanımı sırasında ortaya çıkan gazlar insan hayatının son bulmasına neden olabilmektedir. Pelet yakıtında ise insan hayatını tehlikeye atacak durumlar yaşanmaz.
  6. %99 enerji verimliliği vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir