Okul ve Yurtların Kazan Sistemlerinin Pelet Yakıta Dönüştürülmesinin Avantajları

Okul ve Yurtların Kazan Sistemlerinin Pelet Yakıta Dönüştürülmesinin Avantajları

Pelet yakıtı, sıfıra yakın emisyon oranı ve kül miktarı ile doğalgazdan sonra en verimli yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçilik maliyetlerinin az olması; enerjiye dönüşme süresinin kısa olması; insan, hayvan ve doğaya zarar verecek hiçbir yan etkisi olmaması sayesinde öncelikli tercihler arasında yer almalıdır.

Okul ve yurtlarda kullanılan kazan sistemlerinde karşılaşılan durumlar ve peletin avantajları

  • Kömürün enerjiye dönüşme süresi 2-3 saat gibi uzun bir süredir. Kömür kullanan okullarımızda, okul saatlerinin dışında kalan sürelerde binanın soğumasını engellemek için gece boyunca yakıt kullanımı devam etmek zorundadır. Peletin ise enerjiye dönüşme süresi 20 dakikadır. Dolayısıyla okullarda gece yakıt kullanımının önün geçilerek %50 tasarruf sağlanabilir.
  • Kömürün kül oranının fazlalığı (Min %20) ve işçilik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kurumda kış aylarında fazladan eleman çalışıtırılır. Pelette ise kül yok denecek azdır (Max %2). Bu sayede kurumda extra işçinin çalıştırılmasına gerek kalmaz. Bu da kuruma aylık 1 asgari ücret tasarruf sağlar. 
  • Okul ve yurtlarda kalorifer kazanı patlamaları sonucu onlarca can ve mal kaybı olmaktadır. Pelette ise kazan patlaması gibi sorunlar yaşanmamaktadır. Peletli sistemler tam otomatik elektronik sistemlerdir. 

Pelet Nedir?

Odun Talaşı, ağaç kabuğu, odun yongaları, atık, fındık, badem, ceviz kabukları, zirai ürünler, ekin sapları, atık kağıt gibi maddelerin öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucu elde edilen pelet, genellikle 6-8 mm çapında, 1-11 mm arası uzunlukta, silindirik yapılı tamamen doğal bir yakıttır.

Pelet Yakıtının Avantajları Nelerdir? 

• Pelet yakıtı, sürdürülebilir enerji kaynağıdır
• Fosil kaynaklı yakıt bağımlılığını azaltır ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlar
• Kullanımı sonrası atık miktarının azdır
• Zararlı egzoz emisyonlarını kabul edilebilir minumum sınırdadır
• Nakliyesinin çok kolaydır
• Bireysel ve merkezi sistemler için pratik kullanıma sahiptir
• Kalorifer kazanlarında otomatik beslemeye uygundur.
• Kömüre oranla %25-%35; Fuel oile ve Dökme Doğalgaza oranla %50-%70 daha ekonomiktir.
• Kömürün, enerji üretimi amacıyla çeşitli yakma sistemlerinde yakılması, büyük ölçüde çevre kirliliği oluşturmaktadır. Kömürün yakılması sonucu oluşan; karbon dioksit, karbon monoksit, kükürt oksitler, azot oksitler gibi çeşitli gazlar, kurum ve kül gibi katı tanecikler ve çeşitli hidrokarbon bileşikleri, başlıca hava kirliliği sebepleridir. Yanma gazları ile atmosfere atılan bu kirleticiler, güneş ışığının etkisiyle veya atmosferde bulunan diğer bileşiklerle tepkimeye girerek; ozon, aerosol, nitrat, nitrit ve çeşitli asitler gibi ikincil kirleticileri de oluşturmaktadırlar. Kömürün yakılması sonucu oluşan kirleticiler ve bunların miktarı; kullanılan yakma ünitesinin boyutuna, yakma yöntemine, yakıtın bileşimine, kullanılan kontrol cihazlarının etkinliğine ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Pelet yakıtında ise kömürün istenmeyen zararlarının hiçbirisi bulunmaz.
• Sobada, yanmanın başlamasından bitimine kadar sürekli kül çıkar. Bu kül, kömür taneciklerinin çevresini kaplayarak oksijenle birleşmesini önler. Böylece karbon atomları 50 ile oksijen reaksiyona giremez ve eksik yanmaya neden olur. Bacadan, hava kirliliğine neden olan karbon monoksit çıkar. Pelet yakıtının ise kül oranı %1 seviyelerinde olup bu tip zararlar ortaya çıkarmaz.
• Kömür, Doğalgaz, fuel oil gibi yakıtların kullanımı sırasında ortaya çıkan gazlar insan hayatının son bulmasına neden olabilmektedir. Pelet yakıtında ise insan hayatını tehlikeye atacak durumlar yaşanmaz.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ