Pamuk Atığı, Çiğiti veya Telefinden Pelet Yakıt Üretilir mi?

Pamuk Atığı, Çiğiti veya Telefinden Pelet Yakıt Üretilir mi?

Bilgi için Müşteri Temsilcisi: 0090 546 279 37 39

Türkiye’de oldukça geniş alanlarda üretimi yapılan ve ekonomik değeri oldukça fazla olan pamuk ve susam bitki saplarının peletlenerek katı yakacak formunda değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda verilmiştir.

 • Peletlenmiş ürünün kalorisi ortalama 4200 Kcal'dir. Bu oran kaloriferik değerler açısından yüksek kalite sınıfındadır.
 • Yapılan ön denemelerde kurutulup-öğütülmüş pamuk ve susam sapları farklı nem içeriklerinde mevcut pelet makinesinde yüksek kalitede peletlenememiştir.
 • Yapıştırıcı madde olarak %7.5 oranında sıvı melas kullanılarak yapılan peletleme çalışmalarında %10 ve %15 materyal nem içeriklerinde her iki materyalden de yüksek kaliteli pelet üretilmiştir.
 • Pamuk ve susam saplarının peletlenmesinde mevcut peletleme makinesi için en uygun nem içeriği %10-15 arasında olmalıdır.
 • Pamuk ve susam saplarından elde edilen peletlerin hacim ve parça yoğunlukları oldukça yüksek bulunmuştur.
 • Materyal nem içeriğinin artması pelet yoğunluklarını olumsuz olarak etkilemiştir.
 • Fiziksel testler sonunda peletlerin oldukça yüksek kaliteli olduğu görülmüş ve materyal nem içeriğinin yüksek olması pelet kalitesini olumsuz etkilemiştir.
 • Peletler depolama süresince çevre şartlarından çok az etkilenmiştir.
 • Depolama ortamının nem içeriğinin artması peletlerin nem alma hızını artırmıştır.
 • Düşük nem koşullarında peletler oldukça yüksek kalitede depolanabilecektir.
 • Peletlerin iyi bir şekilde ambalajlanması ile yakılmasına kadar geçen sürede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadan oldukça yüksek kalitede taşıma, nakliye ve depolama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
 • Peletler evsel ve sera ısıtmasında, merkezi ısı ve güç santrallerinde doğrudan ya da kömür ile birlikte katı yakıt olarak kullanılabilecektir.
 • Pamuk ve susam saplarının herhangi bir yapıştırıcı madde kullanmadan doğrudan peletlenmesine yönelik çalışmalar farklı kalıp özelliklerinde tekrarlanmalı ve en uygun peletleme parametreleri belirlenmelidir.
 • Peletleme işleminde otomtik materyal besleme sistemi kullanılarak elle beslemenin neden olduğu olumsuz özellikler ortadan kaldırılmalıdır.
 • Peletleme işlemi öncesi materyale ön ısıtma ve sıcak buhar uygulamalarının pelet kalitesi, makine kapasitesi ve enerji tüketimi üzerine etkileri belirlenmelidir.
 • Peletlerin depolama koşullarından nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amacı ile belirli aralıklarla pelet kalitesi ile ilgili testler tekrarlanarak depolama koşullarının pelet kalitesine etkisi belirlenmelidir.
 • Peletlerin pelet sobalarında yakılmaları sonucu atmosfere salınan emisyon değerleri belirlenmeli, en uygun yakma koşulları tespit edilmelidir.
 • Bu tür tarımsal artıkların oldukça fazla çıktığı bölgelere peletleme tesisleri ivedilikle kurulmalı ve bu tür biyokütle enerji kaynakları ekonomiye kazandırılmalıdır.

1 YORUMLAR

YORUM YAZ