Pelet Üretim Tesisi Fizibilitesi

Pelet Üretim Tesisi Fizibilitesi

PELET NEDİR ?

Kısaca her türlü odun, odun artığı ve ormansal artıkların öğütülerek talaş tozu haline getirildikten sonra, yüksek basınçla preslenerek sıkıştırılması ile oluşturulan enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük yakıt parçacıklarına denir.

Sözlüklerde pelet (pellet) için; topak, yumak, tablet, misket gibi karşılıklar yer alıyor. Pelet, tavşan veya kaz yemine benzeyen, küçük, silindirik bir forma sahiptir. Genellikle 6 – 12 mm çapında, 10 – 30 mm arasında uzunluğu olan bu küçük topaklar, sıkıştırılmış talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerden yapılıyor. Bazı pelet yakıtlı uygulamaları biyoyakıt çeşitleri ile genişletilebiliyor. Mısır koçanları, pancar küspesi, ayçiçeği çenekleri, kurumuş zeytin, kiraz çekirdekleri, soyafasulyesi gibi biyolojik ürünler de pelet üretiminde kullanılabiliyor. Bu sunumda ki konumuz ağaç talaşından imal edilen pelet yakacakları olacaktır.

 

PELET NASIL ÜRETİLİR ?

Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek pelet haline getirilir. Presten çıkan mamule soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya, çevreye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

PELET YAKITIN ÖZELLİKLERİ;

Diğer yakıtlara göre hem tasarruflu hem de sağlıklıdır. Bu nedenle hem ekonomik ısınma yöntemi olarak hem de alternatif yakıt olarak tercih edilmektedir. Tamamen atık malzemeden üretildiği için ekonomiktir. Doğaya ve çevreye zararı yoktur. Tamamen ülkemizin kendi doğal kaynaklarından üretildiği için ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Pelet sobası üreticileri aynı zamanda pelet soba ve soba kazanları, pelet kazanı, pelet kat kaloriferleri de üretmektedir. Fiyat olarak ise çeşitli ısınma yöntemlerine göre daha ucuzdur. Pelet yakıt yanma sonucu oluşan enerjinin %98 oranında kullanımını sağlar, enerji kaybını ortadan kaldırır.

Pelet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır. Pelet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır.

Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır ( %0,5 – %1,5  kül oranına sahiptir). Bu oran kömürde %15-%50 arasında değişirken pelet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir.

Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %300 oranında artış göstermektedir.

Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.

Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır.

Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkınsın yanı sıra istihdam sağlaması.

Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırması

Evlerde aynı zamanda evin kalorifer sisteminde yakıt olarak kullanılıyor. Çeşitli ağaç ve odun pres yapılırken odunun doğasındaki özelliklere bağlı olarak Geliştirilen bir sistemle presleniyor. Tüketiciye maliyeti ucuz.

Daha az kül bırakıyor. Ayda bir-iki kez külü boşaltılıyor ve kül gübre olarak değerlendiriliyor.

1 kg Pelet = 5 kw enerji değerinde. 2 kg Pelet = 1 litre sıvı yakıta eşit. Buna karsın depolamak için daha az yere ihtiyaç var.

6 kg Pelet orta büyüklükte bir evi ısıtabiliyor.

Pelet Yakıtı  15 kg, 25 kg ve bir ton´luk torbalarda satışa sunulmaktadır.

 

NEDEN PELET KULLANMALIYIM?

Sağlıklı ve güvenlidir. 1 kg pelet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg pelet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyetleri düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır.

 

PELET KULLANIM ALANLARI;

Oteller, Konutlar, Fabrikalar, Mandıralar, Çiftlikler, Fırınlar, Çamaşırhaneler, Seralar,

Kafe ve Restoranlar, Kamu Kurumları, Hamamlar, İş Merkezleri, Ofisler, Fırınlar ve katı yakıt kullanabilecek her nevi sanayii kuruluşu muhtemel müşteri potansiyelini temsil eder. Yukarıda ki örnekte verilen yerler den her birinin örneği ülkemizde mevcuttur.

 

DÜNYADA PELET YAKITLI SİSTEMLERİN DURUMU;

ABD

ABD’de 800.000 evde pelet yakıtlı sistem kullanılmaktadır.

20.yüzyıldan önce, Amerikalıların % 90’ı evlerini odun yakarak ısıtıyorlardı. Fosil yakıt kullanımı artarken, Amerikalıların yakıt olarak odun kullanımı oranı da düşmeye başladı. Öyle ki 1970’te % 1 oranına kadar inmişti. Ancak 70’li yıllardaki petrol bunalımı, odun yakıtlı ısıtma sistemlerine, bir yenilenebilir enerji seçeneği gibi ilgiyi artırmaya başladı. Pelet yakıt uygulamaları da ortaya çıkmaya başladı.

Günümüzde çok daha temiz, verimli ve güçlü odun ve pelet yakıtlı uygulamalar, modern konutlarda, geniş mekânlarda tercih edilebiliyor. Tabii ki ısıtılacak alana göre doğru biçimde uygulamanın boyutlandırılması çok önemli. Uygulama çok büyük olduğunda, yanma alevinin çok fazla olmasından ve enerji israfından kaçınma eğilimi vardır. Bu hem boşa giden yakıt ve para, hem de çevre kirliliği demektir. İyi bir satıcı müşterisinin gereksinimleri üzerinde konuşarak, bazı tahmini hesaplamalar yapabilir; 60.000 Btu (British Thermal Units) kapasiteli bir sobanın yaklaşık olarak 185 m2’lik bir alanı ısıtabileceği, 42,000 Btu’lük bir cihazın 120 m2’lik bir alanı ısıtabileceği gibi.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) odun pelet ısıtmayı temiz yanma ve yenilenebilir kaynak oluşu itibarıyla destekliyor.

 

AB

Avrupa Birliği ülkelerinde belirli bir ölçeğe ulaşan 60 civarında pellet kazanı üreticisi bulunuyor. AB, 2005 yılında Biyokütle Eylem Planı’nı (COM2005-626 final), 2007’de de “Yenilenebilir Enerjiler Yol Haritası”nı yayınladı. Bu düzenlemeler, pelet yakıtlı sistemlerin AB’de yaygınlaşmasını hızlandırdı.

Fransa, pelet yakıtlı sistemlerin devletçe desteklendiği durumlara iyi bir örnektir. Fransa, bu sistemlere uyguladığı KDV oranını % 19.4’ten % 5.5’e indirdi. Bununla beraber sistem yatırım maliyetlerinde de % 50 vergi indirimine gitti. Bu politik yaklaşımın etkisiyle, 2003’te pelet kazan satışı 115 adet iken, 2005’te 1.932’ye, 2006’da 5.800’e ulaştı. Fransa, pelet sistemler konusunda patlama beklenen bir pazara sahip. Zira Fransa, AB’nin en büyük odun yakıtlı sistemler pazarı. Pelet sistemlere geçişi de bu nedenle çok kolay. Ayrıca hammadde kaynakları açısından da olabildiğince zengin.

Almanya, bu sistemler için 1999’dan itibaren sübvansiyon uyguladı. Böylelikle 1999’da 800 adet hacmindeki satışlar 2001’de 5.200, 2005’te 14.700 ve 2006’da 22.000’e ulaştı.

İsveç, akaryakıta ilave vergi uyguluyor. Danimarka ve İsveç, çok büyük pelet pazarları. Finlandiya ve Norveç de çok hızlı büyüyen pazarlar. Norveç’te ısınma alanında elektrikli ısınma sistemleri baskın konumda. Beş yıl önce, kış ortasında elektrik fiyatlarındaki önemli artış, Norveç’lilerin pelet sistemlere ilgisini artırdı. Devlet de bu sistemleri destekleyecek uygulamalar başlattı.

İngiltere ve İrlanda, pelet sistemlere 2006 yılında ilgi göstemeye başladı. Ancak bu ülkelerin hammadde kaynakları açısından avantajlı oldukları söylenemez.

İtalya, Akdeniz ülkeleri içindeki en hızlı büyüme gösteren pelet pazarı. Uzmanlar 2007’de 100.000 adet civarında pelet yakıtlı soba satıldığını ileri sürüyor. Ancak pelet üretiminin yetersiz kalması nedeniyle Avusturya’dan pelet ithal ediyor. Diğer Akdeniz ülkelerinde de benzer bir gelişme bekleniyor. İspanya’nın yüksek potansiyeline rağmen şimdilik işin başında sayılır. Portekiz için de benzer bir durum söz konusu. Yunanistan, pelet üretimine başlıyor. Gelecek iki yıl içinde de Yunanistan pelet pazarında ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Avrupa’nin pelet pazarı liderleri Almanya ve Avusturya. Sekiz yıldır dinamik bir pazara sahipler. Avusturya, 2005 yılında pelet alanında önemli bir çıkış yaptı. Yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle pelet sistemlerin satışlarının % 45’i yılın ilk ayında gerçekleşti. Ancak bu patlama, pelet fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Bu da yılın geri kalan kısmında hızı azalttı. Avusturya’da merkezi pelet ısıtma sistemleri, pazar lideri konumunda. Yeni yapılan ısıtma sistemlerinin 2/3’ü de pellet yakıtlı sistemler.

AB’ye yeni üye ülkelerde ise büyük hammadde potansiyeli bulunuyor.

Uluslararası pelet pazarının bugünkü hacmi 2.7 milyon ton. Bunun 3.3 milyon tonu elektrik üretiminde kullanılıyor. Peletin ısınma sistemi kazanlarındaki verimi % 90, güç santralleri verimi ise % 30. Elektrik üretimi, peletin kullanıldığı tüm ülkelerde söz konusu değil. Örneğin Danimarka, İsveç, Hollanda, Belçika, elektrik üretiminde de pelet kullanırken, ABD, Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa’da pelet, elektrik üretiminde kullanılmıyor.

AB ülkeleri genelinde 286 adet pelet üreticisi olduğu kaydedilmiş.

Japonya ise pelet sistemlerin öncülerinden. 1982-1985 yılları arasında 30 adet pelet üretim tesisi kurulmuş. Japonya’nın en büyük enerji şirketi Kansai Electric Power, ABD’den 60.000 ton pelet ithal edeceğini duyurdu. ABD bir yandan pelet ihraç ederken, öte yandan ülke ihtiyaçlarını daha iyi seviyede karşılaması gerekiyor. Peletle ilgili araştırdığımız forumlarda Amerikalıların pelet konusundaki en büyük şikâyetinin “peletin yeterli seviyede arz edilmeyişi” olduğunu görüyoruz.

Özetle, pelet yakıtlı sistemleri ABD’den Japonya’ya ve AB ülkelerine kadar salgın hastalık hızında ilerliyor. Almanya’da sadece pelet alanı ile sınırlı fuar var, bu isimde dergiler yayınlanıyor.

 

YATIRIMA KONU OLAN TESİS VE ÖZELLİKLERİ;

Hammaddemin olan çam talaşı fabrika teslim 2019-2020 itibariyle 250-300 TL/ton olarak alınmaktadır. Türkiye genelinde bu fiyatlarla alınmaktadır. Çam talaşının minumum %20 nem oranı bulunmaktadır.

Tek Vardiya Planına Göre işletme Maliyeti ;

Günlük 10 saat , 4 işçi (tek vardiya) ile 1,5ton/ saat üretim kapasitesi ile aylık 375 ton imalat yapılabilmektedir. Bu üretim planına göre aşağıdaki maliyet tablosu ortaya çıkmaktadır.

375 ton x 950 TL/ ton satış bedeli = 356.250 TL aylık beklenen ciro

Ton başı minumun net kar 150TL x 375ton = 56.250 TL net kar elde edilecektir.

Finansman durumuna göre iki vardiya veya 24 saat üretim sistemine geçildiği takdirde sabit giderlerin tona başına düşen birim maliyetinde ciddi düşüş olacaktır.

Ürüne olan olan talep çok yoğun olduğundan pazarlama ve satış maliyeti yansıtılmamaktadır. Sektörde (yurt içi, yurt dışı) oldukça fazla üretim açığı bulunduğundan dolayı stoklama maliyeti de hesaba katılmayacak kadar küçük olacaktır. Ayrıca tüm satışlar peşin (vadesiz) gerçekleşmektedir.

Detaylı bilgi ve destek için bizimle 00905537481558'den iletişime geçebilirsiniz...

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ