Pelet Üretimi karlı bir iş midir?

Pelet Üretimi karlı bir iş midir?

Değişen pazar koşullarında işletmeler kendi stratejilerini belirlerken karlılığı esas alırlar. Çünkü bir işletme kurulurken uzun vadeli olma ve işletmenin devamlılığını esas alarak kurulur. İşletmenin devamlılığını ve uzun vadede ekonomik faaliyetlerini yürütmesini sağlayan en temel şey ise karlılıktır. Bu yüzden bir firma ekonomik anlamda her adımında karlılığı esas alarak hamlelerini gerçekleştirir. 

Firmalar kar elde edebilmek amacıyla kurulurlar. Bu yüzden firmalar için kar çok önemli bir kavramdır. Kar bir işletmenin belirli bir dönem sonunda elde ettiği gelirle gider arasındaki olumlu farktır. Yani kısaca işletmenin maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki farktır. Firmaların aslında temel amacı kısa dönemde aşırı kar elde etmek iken uzun dönemde bu karı sürdürülebilir kılmaktır. Yatırım kararı alırken bir firma o yatırımın kendisine kar getirip getirmeyeceğini ve uzun dönemde karının sürdürülebilir olup olmayacağını inceler ve buna göre karar verir.

Kar etmeyeceğini veya rakiplerine oranla daha az kar edeceğini bilen firma doğal olarak yatırım yapmayacaktır. Çünkü bu yatırım o firma için ölü bir yatırım olacaktır. Kar elde etmeye çalışan firmalar maliyetlerini minimum seviyede tutmak isterlerken satış fiyatlarını maksimum seviyeye çıkarmak isterler ve bunu başarabilmenin yollarını araştırırlar

İşletmelerde Karlılık Ve Karlılığı Etkileyen Faktörler

Kar elde edebilmek bir firmanın en önemli amaçlarından birisidir. Hatta firmaların kuruluş gayeleri kar etmek ve uzun vadede bu karı sürdürülebilir kılmaktır.

Kârı ; kâr = fiyat - maliyet şeklinde en basit haliyle ifade edebiliriz.

Firmalar için esas olan şey bir yatırım yaparken o yatırımın kendilerine kar getirip getirmeyeceğinin bilinmesidir. Kar elde etmek isteyen firmalar maliyetlerini minimum düzeyde tutmaya çalışırken fiyatlarını maksimum seviyeye çıkarmaya çalışırlar.

Bir firmanın üretim maliyeti hammadde giderleri, işçilik giderleri, makinelerinin yıpranma payları ve genel giderler gibi çok çeşitli kalemlerden oluşmaktadır. Ve bu kalemlerin her birinin aslında firmanın karına etkisi birbirinden farklıdır. Firmalar maliyetlerini oluşturan kalemlerin hangisinde güçlü olduğunu hangisinde daha zayıf olduğunu bilirlerse buna göre bir yöntem izleyerek güçlü olduklarını koruyup, zayıf oldukları maliyet kalemlerini geliştirerek maliyet konusunda avantajlı hale gelebilirler. Ve böylece karlarını daha yüksek seviyelere de çıkarabilirler.

Kârlılığı Etkileyen Faktörler

1) İhracat Ve Karlılık İlişkisi

Hükümetler tarafından dış pazarlara açılmanın desteklenmesi, ticari engellerin kaldırılması ve ihracat yapacak firmalara gerekli kolaylıkların sağlanması firmaların ihracat yapmasını sağlamakta ve dış pazara açılmalarını kolaylaştırmaktadır. Dış pazarların daha çeşitli ve geniş olması rekabetin varlığı halinde yurt içi pazarlara kıyasla yüksek düzeyde kar imkanları sağlamaktadır.

Ayrıca ihracat ve karlılık ilişkisini incelerken firmaların ölçeklerini göz önünde bulundurmakta da yarar vardır. Çünkü aslında firmanın ölçeği büyüdükçe ihracatın karlılık üzerindeki etkisi de artmaktadır. Yani küçük ölçekli bir işletmenin ihracat yaptığı durumdaki kar düzeyiyle ihracat yapmadığı durumdaki kar düzeyi arasındaki fark, büyük ölçekli işletmeye kıyasla çok azdır. İhracatın karlılığa olan büyük etkisi aslında daha çok büyük ölçekli firmalarda fark etmektedir.

İhracat arttıkça firmaların karlılıkları da artmaktadır.

500 kg saat kapasiteli pelet üretim tesisindeki karlılık oranı ile 3 ton saat kapasiteli pelet üretim tesisinin karlılıkları farklıdır. 500 kg / saat kapasiteli tesiste 1 ton pelet üretimi için işletme maliyeti yaklaşık 200 dolar iken; 3 ton / saat kapasiteli pelet üretim tesisindeki işletme maliyeti yaklaşık 180 dolar seviyesindedir. 

2) Pazar Payı Ve Karlılık İlişkisi: 

Pazar payı, bir firma tarafından üretilen ürünlerin satışının, o firmanın yer aldığı endüstri dalında üretilen tüm ürünlerin satışı içindeki payı demektir. Pazar payı, firmaların elde ettiği kar miktarlarını açıklayan önemli değişkenlerden ve firmaların tekel gücünün ölçümünde önemli göstergelerdendir. Araştırmalara göre pazar payının işletme karlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu yüzden firma yöneticileri daha fazla kar elde edebilmek için pazar payını artıran stratejilere odaklanmaktadırlar.

Yani kısacası firmanın pazar payının büyük veya büyüyor olması o firmanın karlılığının da aslında arttığını göstermektedir.

2021 yılı itibariyle başlayan küresel enerji krizi nedeniyle Tüm Dünya'da enerjiye ulaşım zorlaşmıştır. Bu kapsam da pelet ihtiyacı da önceki yıllara nazaran ciddi oranda artmıştır. 

3) Satışlar Ve Karlılık İlişkisi

Firmalar karlılıklarını artırmak için yeni ürünler üreterek piyasaya sürerler ve satışlarını artırmaya çalışırlar. Zarar eden ürünleri üretimden kaldırmak yerine o ürünler üzerinde iyileştirici çalışmalar yapmak firmanın karlılığı açısından da daha etkin sonuçlar verecektir. Yapılan bazı çalışmalarda satışlardaki artış ile karlılık arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Satışları reel olarak artan firmaların, yüksek karlılığa ulaşma olanakları daha fazladır. Cari fiyatlara göre yapılan hesaplamalar bir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden satışlarla karlılık arasındaki ilişkiyi doğru anlayabilmek için fiyat artış hızı da dikkate alınmalıdır.

2022 yılında küresel olarak talebin en çok olduğu ve hammaddesinin kolay bulunabilir olduğu odun peleti üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Üretim süreci zordur fakat satış süreci çok kolaydır. Odun peleti fabrikanın sürdürelebilirliğini sağlayan önemli faktördür.

4) Hammaddeye Yakınlık

Pelet üretimine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hammaddeye yakın olmanızdır. Hammadde fabrikanın en fazla 50 km çapından tedarik edilecek şeklide açılmalıdır. Mazot fiyatlarının ve enflasyonun yüksek olması nedeniyle nakliye giderleri çok artmıştır. Uzak mesafelerden getirtilecek hammadde, işletmelerin üretim maliyetleri ciddi oranda yükseltmektedir. 

5) Fabrikanın çalışma süresi

Pelet üretim tesislerinde ürün standardının yakalanması ve işletme giderlerinin en aza indirilmesini sağlamak için 24 saat sürekli üretim planlamasının yapılması gerekiyor. 

Tek vardiyalı üretim sistemlerinde, sistemin başlaması ve kapatılması sırasında 2 saatlik bir kayıp yaşanır. Dolayısıyla günde 6 saat çalışılmış olur. Bu da işletme açısından ciddi kayıplar demektir.

Edindiğimiz tecrübelerden yola çıktığımızda tek vardiyalı çalışan işletmelerin kar ettiği görülmemiştir. 

5) Makine Parkuru:

Tüm süreçler iyi yönetilse bile makine parkurunuz iyi değilse, karlılığınızı artıramazsınız. Parkur planlaması yaparken iyi bir partnerle hareket etmeniz temel ihtiyaçtır. İthal makine de, yerli makine de alsanız makineciniz size destek sağlamıyor ve süreçte arkanızda durmuyorsa üretim süreci çok sancılı geçecektir. 

Pelet Üretim işi genel anlamda doğru planlama, strateji ile karlılığı yüksek olan bir sektördür. Fakat bu süreci başlangıçta doğru planlama ile yürütemezseniz kar etme imkanınız olmaz. Nitekim Türkiye'de aktif çalışan 100 tesisten 70'inin para kazanamadığını bilmeniz gerekiyor.

Detaylı bilgi - Danışmanlık ve için Müşteri Temsilcilerimize 0090 539 706 13 15 den ulaşabilirsiniz.
 

 

2 YORUMLAR

YORUM YAZ