Diğer

Pelet Yakıt Alımı İhalesi Teknik Şartname

Pelet Yakıt alımı, Pelet Teknik şartnamesi,
Pelet Yakıt Alımına ait Teknik Şartname

Devlet Kurumları ve İhaleye çıkacak firmalar için pelet yakıt alımı teknik şartnamesi aşağıda verilmiştir. Bu teknik şartname örnektir. Ekleme ve çıkartmalar ilgili kurumun ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

Teknik şartname, Pelet yakıt standartları ve kalorifer sistemleri için hazırlanan standartlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

PELETLENMİŞ TALAŞ (PRESLENMİŞ TALAŞ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.KONU:

…………………………………… (İlgili  kurum adı yazılacak) 2017-2018 yılı kış sezonunda kullanılmak üzere ihtiyaç olan 100 ton Peletlenmiş talaş “ Pelet Yakıtı” alımı ile ilgili teknik şartnamedir.

  1. TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Pelet Yakıt Cinsi Çam Pelet Yakıtı
Isıl Değer 4000-5200 kcal/kg
Yoğunluk 600-1100 kg/m3
Çap 6-10 mm arası
Uzunluk 0,1-40mm
Kül içeriği %1 – %3 arasında
Nem %5 – %14 arasında
  1. GENEL HÜKÜMLER

C.1. İstekli firmalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.07.2012 tarih ve 06 sayılı kararına istinaden; İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokobisi onaylı) üreticiler için uygunluk izin belgesi, dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı kayıt belgesi (Üretici tarafından fotokobisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (Satıcı tarafından fotokobisi onaylı) ile ihaleye katılabilirler.

C.2. Pelet Yakıtı 25 kg’lık paketlerde hazırlanacaktır.

C.3. Her türlü nakliye bedeli, kantar tartımı ve istifleme yükleniciye aittir.

C.4. Kantar tartım işlemleri ………… Müdürlüğünce görevlendirilecek bir personel nezaretinde yapılacak, kantar fişlerinin bir sureti müdürlük görevlisine teslim edilecektir.

C.5. Satın alınan pelet yakıtı sözleşme tarihinden itibaren 15 gün aralıklarla dağıtımı yapılacaktır.

C.6. Şartname hükümlerine uygun olmayan Pelet yakıtı, uygun olanlarla birebir değişimi yapılacaktır. Değiştirme veya benzer mazeretlerle teslimatta gecikme yapılmayacaktır. Ypıldığı taktirde idare sözleşmeyi fesih ederek yüklenici firmanın kesin teminatı idare tarafından irat edilecektir.

C.7. Pelet yakıtı …………………………………(İlgili kurum adı) oluşturacağı Muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınacaktır.

İş bu pelet yakacak alımı teknik şartnamesi 1 sayfa ve 7 maddeden ibaret olup, idari sözleşmenin ayrılmaz ekidir. Bu şartnamede geçen husular aynen geçerlidir.

…………………………                                                                                                                                 …………

İlçe Müdürü                                                                                                                                    Genel Sekreter

Bu yazıyı WORD olarak indirmek içinPelet Yakıt Alımı teknik şartname İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir