Pelet Yakıtı

Pelet Yakıtı Nasıl Yapılır

PElet Yakıtı nasıl yapılır, Pelet yakıtı, Pelet yakıt, Pelet ankara, Pellet ankara, PElet Fiyatları
Pelet Yakıtı Nasıl Yapılır

Pelet yakıtı tamamıyla yerli kaynaklarımızla üretimi yapılabilen yenilenebilir biyoyakıttır. Çevre ve insan sağlığı için kullanılması gerekli olan pelet yakıtının ülkemiz ekonomisine de ciddi katkıları vardır.

Odun Peletleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Pelet Yakıtı makinalarında peletleme işlemine başlamadan önce hammadde tercihinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde peletleme için kullanılan hammaddeler sırasıyla :

  • Çam ağacı türlerinin talaşı (Sarıçam, Karaçam, Köknar, Kızılçam)
  • Geniş yapraklı ağaç türlerinin talaşı (Meşe, Kayın, Gürgen, Kavak, Çınar, Akasya, Kestane gibi)
  • MDF ve Sunta Talaşı
  • Pirina denilen bitki türlerinin talaşı

Bu atık maddeler küçük toz haline getirilir. Daha sonra toz haline getirilen talaşlara fırında kurutma yapılmalıdır. Çünkü peletleme yapılabilmesi için hammademizin %8-15 nem aralığında olması gerekmektedir. Bu aralıklarda makinaya verilen talaştan sağlıklı standartlara uygun bir pelet yakıtı üretilemez.

➡ Şu an için Türkiye’de iki tip talaş kurutma fırını kullanılmaktadır.  Flaş Talaş Kurutucusu ve Döner Tanbur Talaş Kurutucusu. Her iki kurutucunun da kendine ait özellikleri bulunsa da miktar olarak döner tambur kurutucuların daha sık tercih edildiği görülmektedir.

Talaş Kurutma Fırını
Talaş Kurutma Fırını Döner Tambur
Talaş kurutma fırını, Flaş Kurutma
Flaş Talaş Kurutma Fırını

 

➡ Kurutulan hammaddemiz yüksek basınç altında preslenerek pelet haline getirilir. Peletleme işlemlerinde hammaddenin sıklığını ve düzgünlüğünü artırmak için dünya genelinde en sık kullanılan bağlayıcılardan birisi olan nişasta ihtiyaç durumunda kullanılabilir. bunun haricinde de bağlayıcı olarak doğal çam yakıtının özelliğini bozmayacak başka doğal ürünlerde kullanılabilir.

Genellikle çapı 6,7,8 ve 10 mm olarak; boyu ise 1 mm-40 mm aralığında ayarlanır. Presten çıkan peletlere soğutma işlemi uygulanır ve oradan da 15 kg, 20 kg veya 25 kg paketleme sonunda kullanıma hazır hale getirilir.

Pelet makinası, Pelet Tesisi, Pelet Yakıtı
Pelet Makinası Disk ve Topları


Bu işlemler uygulanması neticesinde mevcut kalori değeri düşük olan atık hammaddelerin yanma ve enerji verimliliği%50 artırılarak doğaya, çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak hale getirilir. Dolayısıyla atık halde bulunan ve ciddi zararlara yol açabilecek maddelerin ülke ekonomisine yararlı hale getirilmesiyle büyük hizmetler yapılmış olunur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir