Pelet Yakıtı

Pelet Yakıtı

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamasının birinci unsuru enerjidir. Sanayileşme, nüfus artışı, şehirleşmeyle beraber globalleşme sonucu ticaret ve üretim imkanlarının artmasıyla doğal kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç her geçen zaman artarak devam etmektedir.

Peletin sözlük anlamı; topak, yumak, tablet, misket şeklinde ifade edilmektedir. Terminolojik olarak ise; küçük silindirik bir forma sahip olan genellikle 6-8-10 mm çapında ve 10-40 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, zeytin, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklardan elde edilen bir yakıt çeşididir.

 

Pelet yakıtı, Pellet yakıtı, Pelet yakıt fiyatları, Pelet, Pellet
Pelet yakıtı – Pellet yakıtı

Dünya enerji ihtiyacının %80’i kömür, petrol ve doğal gaz gibi yenilenemeyen ve giderek tükenmekte olan fosil kaynaklarla karşılanır. Bu kaynaklar aynı zamanda insan ve çevreye ciddi zararlar vermektedir.

Küresel iklim değişiklikleri, çevresel zararlar ve fosil yakıtların ekonomik olmaması gibi problemler neticesinde tüm Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir.

 

 ➡ Peki Türkiye’de Durum Nasıl?

Türkiye akarsu, güneş, odunsal atıklar gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir potansiyeli vardır. Fakat buna rağmen ekonomik, çevresel zararları yok denecek kadar az olan bu kaynakların yeterli derecede kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Bu kaynaklar yerine malesef yıllarca ve hala ithal fosil yakıtlarla enerji ihtiyacımız karşılanmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre (Buraya tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz.) 2016 yılında sadece elektrik üretimini konuşacak olduğumuzda, %32,1’i doğal gazdan, %33,9’u kömürden, %24,7’si hidrolikten, %5,7’si rüzgârdan, %1,8’i jeotermalden ve %1,8’i diğer kaynaklardan elde edildiğini görmekteyiz.

Her ne kadar enerjide dışa bağımlılığımız fazla olsa da son yıllarda yerli kaynakların kullanım oranlarında ciddi artışlar gözlemlenmektedir. Bu kaynaklardan birisi de orman atıklarıdır.

Bilindiği gibi odun binlerce yıldır ısınma ve yeme ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Endüstriyel odunlar dışında kalan Talaş, kabuk, dal ve yapraklar enerji üretiminde temel hammaddelerimizdir. Bu hammaddelerden Peletlenmiş biyokütle elde edilebilmektedir.

 ➡ Pelet Yakıt Nedir

Pelet yakıtının ülkemizde 6 mm, 7 mm, 8mm ve 10 mm çapında üretimi yapılmaktadır. Hammaddenin durumuna göre %7 ile 15 nem aralığına getirilen atık malzemeler yüksek basınç altında preslenerek pelet yakıtı haline getirilir. Üretim maliyeti tercih edilen hammaddenin çeşidine göre değişiklik göstermektedir.

Çam Pelet, Doğal Çam PEleti, PElet Yakıtı, Ankara Pelet
Doğal Çam Peleti

 ➡ Pelet Yakıtı Cinsleri Nelerdir?

A. Çam Ağaçlarının Talaşları:

Doğal çam talaşından elde edilen pelet yakıt türü en kaliteli ve sağlıklı olan çeşididir.  Doğal çam talaşından elde edilen pelet yakıtının %1 oranında külü olup 5000 kalori seviyesinde verimliliği vardır. Çam peleti doğalgaza göre %25-38 ; kömüre göre %30; fuel oile göre %60 oranında ekonomik bir yakıttır. Sisteme verimliliği %99’dur. Karaçam, Kızılçam, Sarıçam, Ladin, Ardıç, Sedir ve köknar (Göknar) ağaçları çam ağaçları çeşitlerindendir.

Çam pelet yakıtı, çevreye dost bir yakıttır. İs ve kurum oranı çok düşük olup kazan ve baca kirliliğine yol açmaz. Toplu yaşam alanlarında bacadan salınan gaz çevreye ve çevredeki diğer sakinleri rahatsız etmez. Bacada ve boruda katran oluşturmaz, bacayı kirletmez. Evin herhangi bir yerinden – hermatik kombilerde olduğu gibi- dışarı çıkarabileceğiniz küçük bir baca ile rahatlıkla pelet yakıtı kullanabilmektedir. (Daha detaylı bilgi için “Çam pelet yakıtı ve özellikleri” yazımızı inceleyebilirsiniz.)

B. Pirina Pelet:

Doğal çam talaşı dışında pirina olarak isimlendirilen saman, buğday-arpa- yulaf atıkları, tahıl çeşitleri, ot, kekik, çekirdek, zeytin, fındık vb bitkisel atıklardan da Peletlenmiş biyoyakıt elde edilmektedir. Bitkisel atıklardan elde edilen peletlerin kalori seviyesi 3000 civarında olup kül oranı%5 seviyelerindedir.  Bu pelet çeşidi küçük soba ve kazan kullananlar için pirina içeriğinden dolayı kullanılması uygun görülmemektedir. Kullanıldığı soba sistemlerinde kurum, tıkanma gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle seralar, fabrikalar, oteller için fiyat avantajından dolayı ideal bir yakıt türüdür.

C. MDF Pelet:

Ayrıca ülkemizde sunta ve MDF fabrikalarının atıkları da peletlenmektedir. Bu MDF talaşından elde edilen peletlerin kalorisi ortalama 4000 civarında olup kül oranı %5 seviyelerindedir. Bu pelet yakıtı MDF içerisindeki kimyasal yanıcı maddeleri içerdiğinden aşırı yanma ortaya çıkarmaktadır. Çam pelet yakıtına oranla çevreye ve kullanıldığı kazana zarar verebilmekte, dikkat edilmediği taktirde zehirlenmelere sebebiyet verebilmektedir. Kömürden daha fazla zararı olduğu için Dünya genelinde ve ülkemizde yakıt olarak kullanılması yasak olan ürünlerdendir.

Pelet Yakıtında toz olur mu yazımızda, satışı yapılan pelet yakıtları ile ilgili farklı deneyimler edinebilirsiniz.

Doğal Çam Pelet Yakıtı yazımızda, satışı yapılan çam pelet yakıtları ile ilgili farklı deneyimler edinebilirsiniz.

Kaliteli Pelet Yakıtı Nasıl Anlaşılır  yazımızda, satışı yapılan pelet yakıtları ile ilgili farklı deneyimler edinebilirsiniz.

2 Comments

  1. Çam Pelet için ambalaj ve fiyat bilgisi yanısıra,peletin ölçüsel teknik özellikleri hakkında da bilgi edinmek istiyorum..Saygılar iyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir