HAKKIMDA

Ülke ekonomimizin birçok yönden gelişmesi ve dünyadaki globalleşme sonucu ticaret ve üretim imkanları her geçen gün hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak doğal kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Peletshop, 2005 yılında, yabancı ortaklarımızla işbirliği içinde bu ihtiyaçları yerli bir şirket olarak çözümleyebilmek amacıyla sektördeki faaliyetlerine başlamıştır. 

Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek daha iyi bir yaşamın standartlarını oluşturmak için çalışan Peletshop; müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve hatta rakipleri için bir tutkuya dönüşecek, çalıştığı alanlarda küresel bir oyuncu olma hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’de değişimin öncüleri arasında yer alan Peletshop, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmada en iyi şekilde değerlendirmektedir. Peletshop standartları belirleyen, keşfederek ilerleyen küresel bir oyuncu olma vizyonuyla, ülke ekonomisine faydalı olacağına inandığı iş birliği ve yatırım fırsatlarını incelemeye devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Herkesin temiz, doğal kaynakları korunmuş, sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla var olan bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Tercih edilen ve güvenilir kurum kimliğimizle, İtibarımızı ve yüksek kalite standardımızı koruyarak, sürekli öğrenerek ve gelişerek, akılcı ve planlı yatırım ve projeler üretme isteğindeyiz. Yenilenebilir enerji olan biyokütle enerjisinden biyoyakıt üreterek, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma amacımıza her zaman sahip çıkma mücadelesindeyiz. Doğal kaynakların korunması, ham madde ve enerji tasarrufu ile toprağın, havanın ve suyun temiz kalması için tüm personelimiz ve takım arkadaşlarımızla destek olmaya çalışmaktayız.

 VİZYONUMUZ

Biyokütle enerjisi ve biyoyakıt hizmetlerinde, ulusal ve uluslararası alanlarda gelişerek, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak çalışmak. Öncelikle kendi etkinlik alanımızda olmak üzere Türkiye'de ve Dünya'da ulaşabileceğimiz her yere ulaşarak çevre farkındalığı oluşturmak ve buralarda çevre farkındalığı oluşturarak geri dönüşüme ham madde tedariği sağlamak. Ve bunun sonucunda çok yönlü ve kombine hizmet modellerini benimseyerek, lider bir kurum ve örnek alınan bir hizmet şirketi olmak isteği ve emelindeyiz.