Pelet Yakacak

Müşteri Temsilcisi : 05314201162

Yakacak olarak ısınma amacıyla çok eski yıllarda odun ve dal, budak, kabuk gibi atıkları kullanılmaktaydı. Daha sonraki yıllarda petrol ve kömür kullanılmakta idi. Günümüze geldiğimizde ise çeşitli yenilenebilir yakıtlar üretilmeye başlamıştır. Bu yakacaklardan birisi de pelet yakıtlardır.

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamasının birinci unsuru enerjidir. Sanayileşme, nüfus artışı, şehirleşmeyle beraber globalleşme sonucu ticaret ve üretim imkanlarının artmasıyla doğal kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç her geçen zaman artarak devam etmektedir.

Peletin sözlük anlamı; topak, yumak, tablet, misket şeklinde ifade edilmektedir. Terminolojik olarak ise; küçük silindirik bir forma sahip olan genellikle 6-8-10 mm çapında ve 10-40 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, zeytin, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklardan elde edilen bir yakıt çeşididir.