Tavuk Gübresi Neden Peletlenmelidir?

Tavuk Gübresi Neden Peletlenmelidir?

Dünya nüfusu, 1950’li yıllarda yaklaşık 2,5 milyarken hızlı bir şekilde artış göstererek günümüzde yaklaşık 7,54 milyara ulaşmış olup artışın devam etmesi ön görülmektedir.

Nüfusun artışı ile birlikte insanların günlük beslenmelerinde oldukça önemli bir yer tutan protein içerikli gıdalara olan talebe bağlı olarak söz konusu gıdaların üretimi de artmaktadır. Protein içeriği zengin gıdaların üretiminin başında kırmızı etten sonra beyaz et ve yumurta gelmektedir.

2018 yılı itibariyle dünyada kanatlı eti üretimi 124,8 milyon ton iken, 2019 yılı sonunda ise üretim değerinin 128,4 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılı verilerine göre kanatlı eti üretimi içerisinde 95,5 milyon ton değeri ile tavuk eti önemli bir payın sahibidir ve 2019 Nisan ayı verilerine göre üretim artarak 98,38 milyon ton olmuştur.

Ülkelerin üretim verilerine bakıldığında ise Amerika, Brezilya ve Çin, üretimde ilk 3 ülke olurken, Türkiye 2,34 milyon tonluk üretim ile ilk 10 ülke içerisinde yer almış ve 480 bin ton ihracat hacmi ile dünya da ciddi bir konuma gelmiştir. Ülkemiz, yumurta üretiminde ise 10. sırada yer almaktadır. TÜİK hayvancılık istatistiklerine göre ülkemizde, 2018 yılı sonu itibariyle tavuk eti üretim miktarı 2.156.671 ton, tavuk yumurtası sayısı ise 19.643.711 bin adet olmuştur ve aynı yıla göre 229.506.689 adet etçi tavuk ve 124.054.810 adet yumurta tavuğu bulunmaktadır.

Ülkemizde, modern yumurta ve tavukçuluk işletmelerinin yanı sıra, küçük çiftlik sayıları da her geçen gün artmakta ve hayvansal üretimin doğal yapısı gereği çok miktarda taze tavuk gübresi ortaya çıkmaktadır. Söz konusu gübrenin her hangi boş bir araziye yığılması ve yakılması gibi yanlış uygulamalar, gübrenin içeriğinde bulunan ağır metallerin, ilaç kalıntılarının ve patojenlerin yer altı sularına karışmasıyla suyu ve toprağı kirletmesi, hoş olmayan koku problemlerine yol açması ve bölgede sinek miktarının artışı gibi çevre kirliliklerine neden olmakta ve insan sağlığını tehdit etmektedir.

Bir tavuktan ortaya çıkan gübre miktarı tavuğun cinsine, türüne, yaşına, iklim ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak etçi 2 tavuktan 80 g/tavuk-gün, yumurtacı tavuktan ise 120 g/tavuk-gün taze gübresinin ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Türkiye’deki üretim miktarları göz önüne alındığında yukarıdaki verilere göre yıllık taze gübre miktarının yaklaşık 12 milyon ton olacağı hesaplanmaktadır.

Böylesine büyük miktarlarda ortaya çıkan tavuk gübresi, işletmeler tarafından bertaraf edilmesi istenilen bir atık olarak görülmemelidir. Nitekim söz konusu materyal, katma değeri yüksek ürün üretiminde kullanılabilecek bir hammadde konumundadır. Günümüzde tavuk gübresi, uygun teknolojilerle işlenerek yüksek nitelikli doğal gübre, biyo-yakıt ve enerji üretiminde kullanılmaktadır.

Tavuk gübresinin tarımsal üretimde gübre olarak kullanılmasının başlıca nedeni, özellikle N, P, K gibi bitki besin elementleri yönünden zengin içeriğe sahip olmasıdır.

Ancak tavuk gübresinin doğrudan kullanımı, içeriğinde azot ve/veya tuz miktarının fazlalığı nedeniyle, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısında değişime neden olduğundan bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Günümüzde tavuk gübresinin tarımsal üretimde en uygun kullanım formlarından biri uygun teknolojiler ile işlenerek pelet form kazandırılmasıdır. Ayrıca peletlenmiş tavuk gübresi uygun yakma ünitelerinde yakılarak ısı ve elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla da kullanılabilmektedir. Peletleme işlemi, taşıma, iletim, depolama ve yakma işlemlerinde sağladığı üstünlükler ile hem üreticiye hem de son kullanıcıya yarar sağlamaktadır. Görüldüğü gibi tavuk gübresinin farklı kullanım alanlarında optimum şekilde değerlendirilebilmesi için pelet formu kazandırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ