Diğer

Türkiye’de Pelet Üretimi

Türkiye Pelet Üretimi, Pelet Hammaddesi, Hammadde fiyatları
Türkiye Pelet Üretimi

Pelet; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklardan elde edilen bir yakıt türüdür.

Bundan dolayı, pellet üretmek için tek bir hammaddeye bağımlılık söz konusu değildir. Hammadde teminini için üretim yapılacak bölgenin bitki örtüsüne göre hareket edilmesi rantabl olacaktır. Bu durum aslında pellet üretmenin çok önemli bir avantajını göz önüne sermektedir. Ürün üretmek için gerekli olan hammaddenin üretim sahasına yakın bir yerden temin edilmesi üretim maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır.

Türkiye bitki çeşitliği bakımından oldukça zengindir. Bu durum ülkemizin pek çok yerinde pellet üretimini kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak pelletin hammaddelerinden olan talaş, orman ürünlerinin işlendiği mobilya vb. eşyalara dönüştürüldüğü fabrika ve atölyelerden temin edilmektedir. Bu fabrika ve atölyeler başta Ankara, Bursa ve Kayseri olmak üzere ülkemizin çeşitli şehirlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bundan dolayı, talaş temini ülkemizin birçok bölgesinden kolaylıkla temin edilebilmektedir.

Pellet üretebilmek için gerekli olan hammaddenin ana kaynağı hiç şüphe yok ki ormanlarımızdır. Pellet üretebilmek için, ülkemizdeki orman varlığının yeterli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

Ormanlarımızın büyüklüğü ve değişimleri bakımından, bu güne kadar gerçekleştirilen orman envanter değerlendirme sonuçlarına göre genel ormanlık sahamızın büyüklüğü; 2004 yılında: 21.188.747 hektardır. Bu büyüklük ülke yüzölçümünün % 27,2 sine tekabül etmektedir.

Meşe :                 6.476.277

Kızılçam :             5.420.524

Karaçam:             4.202.298

Kayın:                   1.751.484

Sarıçam:              1.239.578

Göknar:               626.647

Ardıç:                    447.493

Sedir:                    417.188

Ladin:                   289.397

Kızılağaç:             95.103

Kestane:             88.773

Yukarıda belirtilen ağaç türlerinin yanı sıra diğer çam türlerimiz, Dişbudak, Ihlamur, Kavak, Okaliptüs gibi ağaçlarımız 50.000 hektardan küçük alanlarda varlıklarını sürdürmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da; iğne yapraklı ağaçların enerji ormancılığında kullanılmamasıdır. Göknar, Ladin gibi iğne yapraklı ağaçların enerji ormancılığında ya da pellet yapımında kullanımı ancak silvikültür ve bakım çalışmaları gibi ormancılık faaliyetleri sonucu elde edilen artıkların değerlendirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre; ülkemizde ortalama yakacak odun üretimi 6.102.685 Ster, yıllık ortalama orman artığı üretimi 3.528.320, yıllık toplam biyoenerji ve uygun biyokütle üretimi ise 14.579.921 sterdir (OGM 2010).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir