Çay Atıkları Peletlenir mi? Çay Peletinin Kalitesi Nasıldır?

Çay Atıkları Peletlenir mi? Çay Peletinin Kalitesi Nasıldır?

Karadeniz Bölgesinde yer yıl ortalama kuru bazda 25 bin ton çay atığı çıkmaktadır.

Çay atıklarının herhangi bir şekilde değerlendirilmemesi gelişi güzel şekilde yakılıp imha edilmesi ve bahçe kenarlarında yığın olarak bırakılması çevresel faktörler açısından da oldukça etkilidir. Bu potansiyele sahip atıkların ekonomiye kazandırılması gereklidir. Bu nedenle çay atıklarının pelet biyoyakıtı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu makalede çay işleme fabrikalarından çıkan çay atıkları pelet biyoyakıtı haline getirilme işlemlerinin sonuçlarına yer verilmiştir.

Yapılan denemelerde 3 mm, 5 mm, 6 mm ve 8 mm öğütme inceliğinde, %10 ve %14 nem içeriğine sahip materyal peletlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:

 • Çay atığı peletlerinin mekanik dayanıklılık dirençleri %88.13-96.27 arasında değişmektedir. Dayanıklılık direnci en fazla olan pelet, %14 nem içeriğine sahip 5 mm öğütme inceliğindeki peletlerdir. Veriler incelendiğinde öğütme inceliği grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu görülmektedir.
 • Peletlerin sertlik dirençi en fazla 637.14 N ile %14 nem içeriğine sahip 3 mm öğütme inceliğindeki peletlerde görülmüştür. Peletlerin kırılma dirençleri yüksek olarak belirlenmiş ve bu kırılmalarda oldukça az kayıplar oluşmuştur.
 • Peletlerin yığın yoğunluğuna bakıldığında 642.35-670.85 kg m-3 arasında değiştiği görülmektedir. Hacim yoğunluğu en fazla olan pelet %10 nem içeriğine sahip 10 mm öğütme inceliğindeki peletlerdedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 8 mm öğütme inceliğindeki peletler hariç diğer peletlerin arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu görülmektedir.
 • Peletlerin yoğunluğu 1172.10-1261.04 kg m-3 arasındadır. Yoğunluğu en fazla olan pelet, %10 nem içeriğine sahip 10 mm öğütme inceliğindeki peletlerdir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğütme incelikleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edilmiştir.
 • Peletlerin yakılması sonucunda oluşan kül içeriği %5.75 olarak tespit edilmiştir. Bu değer EN 14961-2 standartlarının üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak fosil katı yakıtlarla karşılaştırıldığında materyal bitkisel kökenli olduğu için çevreye vereceği zararın daha düşük olacağı düşünülmektedir.
 • Elde ettiğimiz peletlerin ısıl değerlerine bakıldığında 4400-4600 Kcal olarak görülmüştür. Ülkemizde çıkarılan linyit kömürünün ısıl değerlerinden çok yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
 • Peletlerin yanma sonucunda açığa çıkan baca gazı analiz sonuçları Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde (IKHKKY) belirtilen sınırların içinde olduğu görülmektedir.
 • Yapılan araştırmalarda tarımsal atıkların ısıl değer açısından yüksek değerlerde olduğu görülmüştür. Biyokütle materyalinin düşük kül oranları ve baca gazı emisyon değerlerinin linyit kömürüne göre çevreye verdiği zararların çok daha az olduğu belirlenmiştir.
 • Ülkemizde yoğun olarak üretilen ve tüketilen çay bitkisi atıklarının (kuru) biyoyakıt olarak kullanılabilmesi için pelet formunda değerlendirerek; fiziki ve mekanik özellikleri, yanma sonucu çıkan gaz emisyonları ve ısıl enerji potansiyellerini belirlemek alternatif enerji kaynağının ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynaklarımızın enerjiye dönüştürülmesi için biyokütle faaliyetlerine önem verilmelidir. Bu faaliyetler neticesinde kırsal alanlarda istihdam sağlanacağı unutulmamalıdır. Tarımsal atıkların toplanıp pelet biyoyakıtına dönüştürülmesi odun ve kömüre alternatif olacaktır. Girişimciler devlet tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu tarz çalışmaların desteklenmesinin ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çay atıklarının peletlenmesi ve tesisteki prosesler ile ilgili detaylı bilgiye WHATSAPP 0090 546 279 3739 dan bizi arayarak ulaşabilirsiniz. 

0 YORUMLAR

  Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ