2020 yılında odun peleti pazarı

2020 yılında odun peleti pazarı

Dünyada çok yüksek hızda büyüme gösteren odun peleti piyasalarında özellikle Endüstriyel pelet tarafında büyümenin daha da hızlanması bekleniyor.

İngiltere’deki Drax santralinin üretimini artırmasını takiben birkaç yıl süren itidalli gelişme sonrasında, yeni pazarlar ve tüketiciler küresel talep anlamında güçlü bir büyüme gösterdi.

Danimarka, Güney Kore ve Japonya’ya yapılan ithalat, önceki iyi zamanların miktarlarından bile en az yüzde 40 fazla olarak gerçekleşirken Japonya’nın odun peleti ithalatı iki kattan fazla arttı. Daha iyi pazar koşulları ve daha az stoklar ayrıca zayıf geçen birkaç yıldan sonra Kuzey Amerika ve Avrupa ısıtma piyasalarında da güçlü bir büyümeye yol açtı.

2018 yılı odun peleti ticaretinin 2017'nin 18,9 milyon tonluk ticaretine kıyasla % 26 artışla toplamda 23,8 milyon ton olduğu tahmin edilmekte. Tüm bu bulgular yeni FutureMetrics (odun peleti sektöründe lider global danışmanlık şirketi) raporunda yer almakta.

Endüstriyel pelet pazarları

Endüstriyel pelet talebinin 2018’de 17,5 milyon ton olacağı tahmin edilmekte.

2023 yılında sanayi talebinin 29 milyon ton

FutureMetrics, 2023 yılında sanayi talebinin 29 milyon tona yükseleceğini öngörmekte. Bu yeni talep artışının yaklaşık yüzde 60'ının Asya'dan gelmesi ve geri kalan kısmın Birleşik Krallıktaki artan talep ve Hollanda'da yeniden ortaya çıkan önemli pelet pazarı sektörüne bağlı olarak gerçekleşeceği beklenmekte.

Birleşik Krallık

2018’de, Birleşik Krallığın pelet talebi,EPH’nin (Energetický a průmyslový holding adlı Çek şirketi) 396 MW’lık Lynemouth Santrali’ni dönüştürdükten sonra devreye alması ve Drax santralındaki dördüncü birimin dönüştürülmesi ile son yıllarda ilk defa önemli ölçüde arttı. Artış ilerleyerek, büyüme öncelikle Lynemouth Santrali’nin tam çalışmaya başlaması ve Drax santralinde kullanılabilirliğin arttırılmasıyla daha da yüksek boyutlara çıkacak. 2020’de, Birleşik Krallığın pelet talebi MGT şirketinin 299 MW Tesiste kombine ısı ve enerji (CHP) tesisinin planlandığı şekilde devreye alınmasıyla birlikte tekrar artacak ve bu tesisin yılda 1,5 milyon tona kadar kullanımı beklenmekte.

Hollanda

Hollanda, geçmişte endüstriyel odun peletlerinde büyük bir pazardı. 2010 yılında ise Hollanda endüstriyel odun peletlerinde dünyanın en büyük pazarıydı ve odun peletleri yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte yakmada kullanılmaktaydı. Pazar, 2012 yılında yeni bir yenilenebilir enerji sübvansiyon planı uygulamaya konulduğunda hızla düşmüştü. Yeni SDE (Sürdürülebilir Enerji Üretiminin Uyarılması)+ program biyokütle birlikte yakımının sübvansiyonlara hak kazanabilmesi için yeni sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesini gerektirmekteydi. Sürdürülebilirlik kriterleri 2015 yılında onaylandı.

2016 yılında, dört enerji santralinde birlikte yakma uygulaması için sübvansiyonlar verildi: bunlar RWE'nin Amer ve Eemshaven santralleri, Engie Rotterdam ve Uniper Maasvlakte 3 (MPP3) idi. Eski sübvansiyon programı kapsamında daha önce birlikte yakma uygulaması gerçekleştiren Amer santralindeki 9. birim FutureMetrics'in bildirdiğine göre, 2018'in dördüncü çeyreğinde odun peleti miktarlarını önemli miktarda kullanmaya kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Diğer santrallerde 2019 ve 2020 yıllarında birlikte yakma uygulamasına başlayarak, Hollanda’yı bir kez daha önemli bir endüstriyel odun peleti pazarı haline getirecek. Hollanda'da birlikte yakma uygulaması talebindeki artışın hızla 2,5 milyon tona yaklaşması beklenmekte.

Japonya

Japon odun pelet ithalatı, 2018’de ilk kez bir milyon tonu aşma yolunda ki bu miktar 2017'deki ithalat miktarının yaklaşık iki katı.

2018 yılının ilk üççeyreğinde Japonya'nın odun peleti ithalatının yüzde 63'ü Kanada ve yüzde 31’de Vietnam'dan geldi.

Sabit fiyat nedeniyle ve Japonya'da yenilenebilir enerjiyi destekleyen, şebekeye satış tarifesi (Feed-in-Tariff) sübvansiyonunun uzun sözleşme süresi sayesinde Kanada ve ABD'deki gibi güçlü karşı tarafların sundukları uzun vadeli sözleşmeler Japon alıcıların çoğunun odun peleti tedarikini tercih etmelerinin nedeni oldu.

2023'te beş milyon tonu aşması öngörülen ithalatla birlikte Japonya odun peleti ithalatında yıllar içinde hızlı bir artışın devam edeceğini gösteriyor.

2019’un başlarında yine güncellenecek olan FutureMetrics’in 2018 Japon Biyokütle Görünümü’nde detaylı bir Japonya analizimiz bulunmakta.

Güney Kore

Güney Kore'de, yenilenebilir enerji kamu hizmetlerinin enerji kaynaklarını giderek artan miktarda yenilenebilir kaynaklardan temin etmelerini gerekli kılan bir Yenilenebilir Portföy Standardı (RPS) ile desteklenmekte. Ticareti Yapılabilir Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (REC) bu standarda uygunluğu göstermek için kullanılmakta.

Kamu hizmetleri programlarının yenilenebilir portföy standardı (RPS) ile bir araya gelmesinin üç yolu bulunmakta: Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını kendileri elde etmeleri, Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını borsadan satın almaları ya da yıl boyunca ortalama Yenilenebilir Enerji Sertifika fiyatının yüzde 150'sine eşit bir para cezası ödeme.

Kamu hizmetleri, Yenilenebilir Portföy Standardı (RPS) kurallarını karşılamanın en uygun maliyetli yolunun odun peletlerinin birlikte yakma uygulamasıyla kullanımı olduğunu tespit etmiş durumdalar.

Bununla birlikte, Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının (REC) değerine, enerji fiyatına ve pelet fiyatına ilişkin belirsizliklerden dolayı Güney Koreli alıcıların uzun vadeli sözleşmeler akdetmeleri daha zor olmakta.

Bununla birlikte, FutureMetrics’in bildirdiğine göre Kuzey Amerikalı üreticilerle, özellikle özel biyokütle tesisleriyle (kömür istasyonlarında birlikte yakma uygulaması gerçekleştiren büyük kamu hizmetleri kuruluşlarının aksine) olmak üzere,  başarılı sözleşme müzakerelerinin gerçekleştiği zamanlar da oldu.

Güneydoğu Asya'da odun peleti kapasitesinin hızlı bir şekilde gelişmesinin büyük ölçüde nedenlerinden biri Güney Korenin talebi. 2018’de Güney Kore’nin odun peleti ithalatının olması bekleniyor, Güneydoğu Asya'daki toplam odun peleti ithalat hacminin yüzde 95’inden fazlasını oluşturacak şekilde 3.4 milyon tona ulaşması öngörülmekte.

Pelet ısıtma pazarları

Endüstriyel pelet piyasaları piyasa analistlerinin çoğunun dikkatini çekerken, ısıtma piyasaları toplam küresel talebi önemli miktarda artırdı ve FutureMetrics önümüzdeki beş yıl boyunca büyümenin güçlü bir şekilde devam edeceğini tahmin etmekte. Ilık geçen kış mevsimleri ve düşük yakıt fiyatları, özellikle ısıtma yağı (kalorifer yakıtı), son yıllarda Kuzey Amerika ve Avrupa'daki pelet ısıtma talebinde yavaşlama yaşanmasına neden oldu. Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşüş bir miktar endişe yaratırken, genelde peletlerin ABD ve Kuzey Amerika'daki önemli doğal gaz istisnası haricinde Avrupa'daki fosil bazlı ısıtma yakıtlara kıyasla önemli maliyet tasarrufu sağladığı görülmekte.

Küresel ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olan tek pazar İtalya

Çoğunlukla, pelet ısıtma talebi yerel üreticiler tarafından karşılanmakta. Bu nedenle küresel ticaret üzerindeki etkisi az olmakta. ABD, Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç ve diğerleri önemli miktarda pelet ısıtma talebinde bulunmaktayken, küresel ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olan tek Pazar peletlerin öncelikle ev ısıtması için kullanıldığı İtalya. İtalya'nın 2018’de 2.3 milyon ton pelet ithal ettiğini tahmin edilmekte.

Kanada Odun Pelet Birliği tarafından İtalya’daki odun peletlerine uygulan yüzde 22’lik katma değer vergisinden (KDV) kaçınmak için karaborsa olduğundan- 200.000-300.000 ton olarak tahmin edilmekte- İtalya pazarının daha da büyük olması olası.

ABD, dünyadaki en büyük pelet ısıtma pazarlarından birine sahip. 2018’deki yıllık talebin 2,5 ila 3,0 milyon ton olduğu tahmin edilmekte. ABD’deki talebin yaklaşık yüzde 85’i orta ölçekli yerli üreticiler tarafından karşılanmakta, yaklaşık yüzde 10'u Kanada'dan ithal edilmekte ve yüzde 5'i ABD’nin güneyindeki sanayi üreticilerinden elde edilmekte. Son birkaç yıldır, ABD pelet pazarında bir miktar stok bulunmaktaydı ancak bu stok eridi ve üreticiler artık 2018-2019 yılları arasındaki ısıtma sezonu boyunca, özellikle de Doğu’daki (ABD pazarının yaklaşık yüzde 50’si Kuzeydoğu’da) elyaf tedariki nedeniyle piyasada kıtlık oluşabileceğinden endişelenmekteler. ABD ısıtma pazarında önümüzdeki birkaç yıl içinde ılımlı büyüme öngörmekteyiz ancak endüstriyel pazarlardaki beklentiler bu yönde değil.

Kuzey Amerika pelet üretimi

Kuzey Amerika’nın pelet ihracatı 2018’de en yüksek seviyesine çıktı. ABD pelet ihracatının 2017 yılına kıyasla yüzde 20 artarak 6,2 milyon tona çıkacağı öngörülmekte. Kanada’nın pelet ihracatının önceki yıla kıyasla yüzde 12.6 artarak 2.4 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor. FutureMetrics 2023’te ABD’nin ihracatının 8,5 milyona, Kanada’nın ihracatının ise 3,7 milyona çıkacağını öngörmekte.

Endüstriyel odun pelet pazarlarındaki fiyatlama ve güçlü talep artışıyla birlikte, ABD’nin güneyinde birkaç yıllık gelişmenin ardından yeni büyük endüstriyel pelet fabrikaları görüleceği beklenmekte. Ayrıca, ABD’nin Pasifik Kuzeybatısı, bir miktarını hızlı bir şekilde büyüyen Asya pelet pazarlarına tedarikte bulunmak için iyi bir konumda. 

Batı Kanada'da, yeni büyümeler daha fazla yaşanacak. Orman yangını kayıpları ve hasat sonu dağ çam böceği tarafından zarar gören yüksek oranda ağaç miktarı kereste fabrikalarını ve dolayısıyla kereste fabrikalarının üretimini etkilemekte. Pelet üreticileri üretim oranlarını korumak için ormanlardaki artık materyalleri kazanmak zorundalar. Doğu Kanada’da birkaç küçük ila orta ölçekli endüstriyel pelet fabrikaları görüleceği beklenmekte zira bu bölgelerdeki kereste fabrikaları artık materyalleri için pazar aramaktalar.

Kaynak: ahsapglobal.com

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ