Biyoenerjiye yönelik orman artıkları üretimi yıllık 100.000 sterden fazla olan işletme müdürlükleri

Biyoenerjiye yönelik orman artıkları üretimi yıllık 100.000 sterden fazla olan işletme müdürlükleri

Akdeniz Bölgesinin odunsu biyokütle kapasitesi incelendiğinde Adana, Antalya, Muğla ve İzmir  Bölge  Müdürlüklerinin  yakıt  üretme  kapasitelerinin  küçük  ölçekli  birleşik  ısı  güç üretme santralleri ve evsel ısıtma sistemleri için elverişli olduğu görülmektedir. Bu bölgemiz orman yangınlarına hassas bir bölge olup son yıllarda felaket boyutunda büyük yangınlar yaşanmıştır. Ormanlardan geçen yüksek gerilim enerji nakil hatlarında meydana gelebilecek kazaların orman yangını oluşturma tehlikesi vardır. Bu bölgemizde orman içinde öbekler halinde yığılan ibre, kuru dal, yaprak, kozalak gibi yanıcı materyal, belirli bir yığılma hacminden sonra kendiliğinden tutuşma, rüzgârlı havalarda toz tutuşması tehlikesi oluşturur. Bunlardan başka organik maddeler çürüdükleri zaman ısı ve metan gazı yayarlar. Bunlar orman yangınının hızlanması ve büyümesi açısından çok tehlikeli etkenlerdir. Bu nedenle tehlikeli yakıtların orman içinde aşırı derecede birikmesini önlenmelidir.

Orman işletmeleri, yangın tehlikesi oluşturan orman içi artıkları daha çevreci yaklaşımlarla, değişik Şekilde değerlendirebilir. Örneğin bu artıkların öğütülmesinden elde edilen yonganın bir kısmı besince fakirleşmiş orman topraklarına gübre olarak serpilebilir. Sıkıştırılmış yongadan çeşitli eşyalar yapılabilir en nihayetinde ısıtmada kullanmak amacıyla kurutulup yakılabilir. Orman Genel Müdürlüğü açısından en iyi çözüm orman artıkları için iyi bir pazarın yaratılmasıdır. Düşünülen pazar, OGM‟nin ormancılık faaliyetleri yatırım programlarında ihtiyaç duyulan genişlemeyi karşılayabilecek kadar gelir getirmelidir.

Kırsal kesimde 1 hanenin elektrik tüketimi 200 kwh/ay olarak alınması durumunda, bir biyokütle santralinin % 25 verimle elektrik ürettiği varsayılarak 5 MW‟lık bir güç üretme tesisi ile yaklaşık 6.250 adet hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Bu santralleri çalıştırmak için yılda kabaca 100.000 ster ibreli ağaçtan elde edilen yakacak odun ya da odunsu biyokütle gerekmektedir. Akdeniz Bölgesinde ormana yakın köy ve kasabaların elektriğini karşılamak üzere, ortalama 5.000 haneli kasabalara hizmet veren 5 MW kapasiteli bölünmüş birleşik elektrik-ısı güç üretme tesislerinin kurulması, orman içinden geçen yüksek gerilim hatlarının yangın oluşturma tehlikesini ve orman tahribatını azaltma bakımından bir önlemdir.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ