Biyokütle Yakıtlar Nelerdir?

Biyokütle Yakıtlar Nelerdir?

Biyokütle yakıtı organik maddelerden elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağı olup bünyesinde depolanmış güneş enerjisini içerir. Kullanılan biyokütle yakıtların büyük çoğunluğu, odunsu yakıtlar ve hayvansal atıklar olmak üzere iki biyokütle sınıfından elde edilir. Kentsel belediye katı atıklarının organik kısımları da bir biyokütle yakıt kaynağıdır.

Biyokütle yakıtlardan elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denmektedir. Biyokütle yakıtının yanma emisyonları azdır. Fosil yakıtlara göre çok az asit yağmuru ve duman üretir. Uygun teknolojiler ve uygun yöntemler kullanılarak doğru bir şekilde enerjiye dönüştürüldüğünde, çevre üzerinde zararı az, hızlı bir şekilde yeniden üretilebilen, uzun süreli ve güvenli bir enerji kaynağıdır. Biyokütleden sadece yakılarak enerji üretilmez, metan gibi başka yakıtlara dönüştürülerek de enerji üretilebilir.

Biyokütlenin enerji üretimi açısından göz önünde tutulması gereken en önemli özelliği bünyesinde bulunan nemdir. Nem miktarı yanma verimini düşürür. Gazlaştırma ya da pelet yapımı gibi bazı yakıt üretme teknolojilerinde ise biyokütlenin belirli bir oranda nem içermesi istenir.

Bununla birlikte ne kadar kuru olursa olsun biyokütle, her zaman fosil yakıtlardan daha az enerji yoğunluğuna sahiptir. Diğer bir deyişle, aynı miktarda ısı elde edebilmek için fosil yakıtlara göre daha fazla miktarda biyokütle kullanmak gerekir. Bu durum toplama, depolama ve taşıma masraflarını artıracağından, ekonomik çözümler için en doğru olanı biyokütlenin bulunduğu yerde tüketilmesi ya da sadece kısa mesafelere taşınmasıdır.

Isıl değerinin az olması ve biyokütlenin özellikle bir artık ürün olmasından dolayı bir enerji üretim tesisi için biyokütle yakıtların temini satın almaktan çok boşaltma ücreti ödeyerek olur. Boşaltma ücretinin miktarı yakıta ve yapılacak işleme göre değişir. Biyokütle yakıtlar içinde en az boşaltma ücreti odunsu biyokütleye ödenmektedir. Biyokütle yakıtların fiyatlandırılmasında iki temel faktör göz önünde bulundurulur, bunlar:

  • İhtiyaç duyulan miktarda yakıt temininin sürekliliğini sağlayan, rekabete dayalı pazar ortamı.
  • Biyokütle yakıtın toplama, işleme, taşıma maliyetleri ve bu maliyetlerin kimin tarafından ödeneceğidir.

Biyokütle yakıtların herhangi bir sınıflandırması olmamakla birlikte en bilinen yedi adedi şunlardır:

1. Odun ve orman artıkları,

2. Enerji ormanları ( baltalık işletmeciliği)

3. Geleneksel tarım ürünleri

4. Hayvansal atıklar

5. Çöplük gazı

6. Organik belediye katı atıkları

7. Tarımsal ve endüstriyel atıklar

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ