Biyokütlenin Temin Edileceği Alanların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar

Biyokütlenin Temin Edileceği Alanların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar

İlk önce kurulacak olan sistemin kullanım amacı tespit edilmelidir.   Çünkü sistemin ısı yada elektrik üretmesi durumunda, kullanılacak teknoloji, hammadde miktarı, boyutu ve niteliği (talaş, yonga, pelet, vb.) Değişmektedir. Bu da hammaddenin temin edilebileceği alanların miktarını, üretilecek materyalin vasfını ve özelliklerini etkilemektedir. Amaçlar iyi tespit edilirse o amaca uygun havzaların tespiti daha hızlı ve uygun olacaktır.

5 MW kapasiteli bir güç üretme tesisinin yılda 72.000 ster meşe veya 100.000 ster çama ihtiyaç gösterdiği dikkate alınacak olursa, bu materyallerin, kurulacak tesisin merkezinden yaklaşık 60-70 km yarıçapında bir havzadan temin edilmesi gerekmektedir. Bu da havzaların tespitine çok dikkat edilmesini ve kısa süreli araştırmalarla yapılacak tespitlerin ileride geri dönülmez hatalara sebebiyet vereceğini göstermektedir.

Almanya‟da hızlı gelişen türlerle yapılan enerji ormanları tesisinde gübreleme yapmadan hektarda verimin 2,5 ton olduğu ve verimin 1 tondan aşağı olduğu enerji ormanlarının bu amaçla kullanılmasının verimli olmadığı belirtilmiştir. Avrupa‟da bu amaçla kullanılan enerji ormanlarının idari süresi 5-6 yıl olarak planlanmaktadır. Ülkemizdeki baltalıklarda planlama 20 yıldır. Bu süresinin kısaltılmasının biyokütle verimliliğini nasıl etkileyeceği konusunda ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Başka bir araştırmaya göre, yılda 13 metreküp artımı olan 96 bin hektar genişliğinde bir ibreli ağaç plantasyonundan 400 MW‟lık bir enerji üretim tesisi çalıştırılabilecektir. Bir başka araştırmada ise 150 MW‟lık bir enerji üretimi tesisinin işletilebilmesi için 10 yıl idare süresiyle işletilen ve 34 ton/ha/yıl fırın kurusu gövde ve dal verimi olan 17 bin hektarlık bir kızılağaç  (Alnus  rubra)  ormanı  yeterli  olabilmektedir.  İtalya‟nın  SAF  (Societa  Agricole  e‟ Forestale) örgütüne bağlı çiftliklerin bir bölümünde bina ve seraların ısıtılmasında tümüyle odun ve kozalak yakılarak elde edilen buhar ve elektrik enerjisi kullanılmaktadır.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ