Kızılçam Orman Atıklarının Peletlenmesiyle Elde Edilen Sonuçlar

Kızılçam Orman Atıklarının Peletlenmesiyle Elde Edilen Sonuçlar

Orman biyokütlesi içerisinde değerlendirilen hasat artıkları, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Günümüzde, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların azalışı ve çevreye olan olumsuz etkileri sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep giderek artmıştır.

Ormanlardan elde edilen odunsu atıklar, dünyadaki önemli bir biyokütle kaynağı olarak kullanılabilecek niteliktedir. Nitekim odun, geçmişten günümüze yakacak maksatla kullanılan büyük bir enerji kaynağıdır.

Peletleme sonucunda, kızılçam ormanları hasat artıklarından odun peleti yapılarak ısıl değeri 4100 Kcal değerinden, 5250 Kcal değerine arttığı görülmüştür. Odunsu atıkların odun peleti gibi endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi ve bir orman ürünü olarak değerlendirilmesi hem temiz enerji kaynakları kullanımını artıracağı gibi hem de atıl durumdaki hammaddeye ekonomik bir değer kazandırabilecektir. Elde edilen sonuçlar neticesinde odun peletinin kül bırakma yüzdesi odun talaşına göre % 3,6 daha fazla bulunmuştur. Bu oranın düşürülmesi için odun peleti yakma ekipmanlarının geliştirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde, ormancılık faaliyetlerinden kalan orman artıklarının sürdürülebilir enerji üretiminde kullanılması yönünde yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de odun kökenli enerji üretilebilecek alanlar arasında ilk sırada Muğla yöresi gelmektedir. Yörede gerek orman emvali üretimi esnasında gerekse ormancılık bakımı esnasında oldukça fazla orman artığı çıkmakta bunların değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

Değerlendirilmeyen, atıl durumda kalan, hatta yangına çok hassas olan bölgemizde yangına sebebiyet verme niteliği taşıyan ve zararlı böceklerin çoğalmasını tetikleyici etkisi olan orman içi artıklarının enerji üretiminde kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışma, atıl hammaddeye ekonomik bir değer oluşturulmasına dikkat çekerek ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de ormanlardan elde edilen odunsu biyokütleden enerji üretme teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu konuda araştırmaların yapılması, odun peleti pazarında ülkemizin de yer almasını sağlayacaktır. Özellikle ülkemizde bu sektörün gelişmesi, Avrupa’ya yakın olması dolayısıyla Avrupa pazarına kolayca girebilecektir. Bunun yanında özellikle ormanlarımızın korunması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği için ekonomik bir katkı sağlayacaktır.

Temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyokütle enerjisin kullanımının yaygınlaşması düşük karbon salınımı sebebiyle çevresel açıdan büyük önem taşımasının yanında ekonomik açıdan da ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu sebeple biyokütle enerjisi konusunda yapılacak çalışmaların gerek OGM gerekse diğer kurumlar tarafından desteklenmesi ve yeni sistemlerin geliştirilmesinin desteklenmesi gerekmektedir.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ