Odunun Yanma Özellikleri

Odunun Yanma Özellikleri

Odun diğer yakıtlara göre daha kısa zamanda yanma ve çabuk ısı verme özellikleriyle üstünlük taşımaktadır. 1 kg taş kömürü veya linyit için 15-17 m3, 1 kg kuru odun için ise 7- 9 m3 havaya ihtiyaç vardır. Yanma sonunda, odunun bıraktığı kül miktarı daha az olup ağırlığının % 1‟i kadardır. Bu değer linyit için %15, kok ve antrasit için %5 tir.

Odunun ısıl değerini etkileyen başlıca etmenler, ağaç türü, özgül ağırlık, rutubet, kül ve ekstraktif madde miktarlarıdır. Yanma sonucunda oluşan ısının bir kısmı odun içerisindeki suyun buharlaşmasına harcandığı için, rutubet miktarının artmasıyla kalori değeri azalmaktadır.  Ekstraktif madde miktarının artmasıyla da kalori değeri artmaktadır.

Bundan başka, uçucu madde ve basit karbon oranları da yakıtların ve odunun yanma karakterine etki eder. Çünkü uçucu maddeler yanma sırasında gaz fazına geçerek uçarlar,  sabit karbon ise katı fazı oluşturur ve odun kömüründe olduğu gibi yavaş yanar.  Odunda ve kabukta kül miktarı arttıkça kalori değeri azalmaktadır.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ