Shredder Parçalayıcı Makinesi - Plastik Parçalama- Geri Dönüşüm - ATY

Shredder Parçalayıcı Makinesi - Plastik Parçalama- Geri Dönüşüm - ATY

Tükenebilir doğal kaynak olan enerjinin üretilmesi adına Dünya’da günümüz koşullarında halen en çok kullanılan fosil yakıtların maliyeti giderek artmakta ve enerji üretimdeki verimlilik düşüş göstermektedir.

Buna çözüm olarak alternatif enerji kaynakları araştırılmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çimento sektöründe Türkiye 2015 yılı içerisinde yaklaşık olarak 70,9 milyon ton üretim ile yüksek bir rakama ulaşarak toplam üretimin 8 milyon ton payını yurt dışına ihraç etmiştir.

2015 yılı raporuna göre Türkiye genelinde toplamda 68 çimento fabrikasının var olduğu düşünüldüğünde, atıkların bu sektörde alternatif yakıt olarak kullanılmasının ne derece önem arz ettiği bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Atıklardan meydana gelen alternatif yakıt kaynağı, çimento sektöründe yakılarak enerji elde edilebilecek ideal koşullara sahiptir.

Bu anlamda döner fırınlar en uygun saha teşkil etmektedir. Alternatif yakıt olarak kullanılacak atıklarda yer alan organik bileşenler döner fırında prosesin yüksek şartlardaki ısı ve işlem süreleriyle birlikte oksitleyici ortam koşullarının etkisiyle çevreye zarar vermeden yok edilebilirler. Bu kapsamda kullanım ömrü biten taşıt lastikleri, atık yağlar, arıtma sonrası oluşan çamurlar, atık kağıtlar, ahşap atıkları, plastik içerikli tüm malzemeler ve solventler çimento sektöründe alternatif yakıt olarak kullanılan temel atık türleridir. Atıkların alternatif yakıt olarak bu şekilde değerlendirilmesi sonucunda fosil yakıt kullanımı azaltılabilir ve çevre sağlığına katlı yapılabilir.

ATY, Atıktan Türetilen Yakıtlar

Atıktan türetilen yakıt, (refused derived fuel-RDF) ya da ülkemizde bilinen kısaltmasıyla ATY, evsel veya ticari-endüstriyel atıklardan geri dönüşebilen materyallerin (cam, metal, kimyasallar gibi) ayıklanmasından sonra arta kalan yanabilen, geri dönüşümü olmayan materyallerden elde edilen alternatif bir katı yakıttır. Sonuç olarak kazanılan parçalanmış atıklardan meydana gelen ve ısıl değeri yaklaşık 3500 kcal/kg olan atıklar çimento döner fırınlarında kullanılabilecek fiziksel ebatlara düşürmek üzere II. parçalayıcıda kırılarak kullanıma uygun hale getirilir.

Geri dönüşümlerimde yüksek kalorifik açığa çıkaran söz konusu yakıtlar, çimento sektöründe üretimde ve enerji dönüşümü sağlayan tesislerde değerlendirilebilmektedir.

Yüksek ısıl değerdeki bu ticari atıklar, geri dönüşüm tesislerinde işlem görerek (parçalama – ayırma), çimento üretiminde ihtiyaç duyulan yüksek kalorinin temininde katkı sağlamak amacıyla, çimento döner fırınlarına alternatif yakıt olarak beslenerek çevre korunmasına faydalı olmaktadır. 

Atıklardan ATY üretimi 6 safhaları öğütme işlemi, ayıklama ve sınıflandırma ve metallerin uzaklaştırılması şeklinde sıralanabilir. Bu prosesleri takiben numunelerin eşdeğer formu alması için peletleme denilen işlem ve finalinde depolanma gerçekleşir. Peletleme prosesi, atık tanelerinin yuvarlatılarak belli bir ebatta toplanmasının sağlanması ve granül formunu alması işlemidir.

Oluşturulan peletlerin fosil yakıt olan kömüre nazaran kirliliğinin olmaması, enerji kazancı, kömüre nazaran çevreci yapısı ve çok daha düşük miktarda toz kirliliği oluşturmasından ötürü avantaj sahibidir. ATY, MSW (Evsel atıklar)’nin öğütülme işlemleri veya otoklav prosesinde buharın basınç ile uygulanmasıyla üretilebilir. Bunun sağladığı fayda ağır metallerin doğadan uzaklaşmasıdır.

KKA yani Kentsel katı atıkların kullanılması ile mekanik ısı, mekanik biyolojik etkileşim ya da atıkların otoklav prosesi sonrasında ATY elde edilmiş olur. ATY tekil olarak çimento ocaklarında enerji üretmek için kullanılabilmektedir. Atıkların geri dönüşümüne hizmet eden güç santrallerinde kömüre alternatif olarak 9:1 oranda ATY yakılabililir. ATY dönüşüm teknolojisine sahip atık çevrim tesisleri, ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji talebinin % 3’ünü sağlayabilecek potansiyelde bir enerjiye sahiptir.

İlave olarak, ferro metal, alüminyum ve cam gibi inorganik maddelerin geri dönüşümleri toplam enerji kullanımının ilave %1’ini daha düşürecektir. ATY üretim işlemleri neticesinde dönüşümü sağlanmış atıkların ticari değeri sayesinde de ilave ciddi bir gelir sağlanabilmektedir.

ATY terimi bazı ülkelerde KKA (kentsel katı atık) ya da endüstriyel işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkan malzemenin (atıkların) içinden ayrılmış yüksek kalorifik ısı değerine sahip bölümü için kullanılmaktadır. Buna ilave olarak yardımcı yakıt ya da SLF (ikame sıvı yakıt) terimleri, homojen ya da karışım olabilen endüstriyel atıklar için kullanılmaktadır. Bu tip yakıtlara, taşıt lastikleri, çözücüler, atık yağlar, arıtma çamurları, hayvansal yağlar, kanalizasyon çamuru örnek olarak verilebilir. Bu teknik terimler ayrıca, ambalaj malzemeleri ya da ticari/endüstriyel kaymaklı çeşitli artıklar, hurda otomotiv atıkları, biyokütle atıklarını da kapsamaktadır. Genellikle KKA ile birlikte, ticari ve endüstriyel atıkların ortak prosesi sonrasında hazırlanan yakıtlar ATY tanımına uymaktadır.

Shredder hakkında detaylı bilgi ve sipariş için Whatsapp  0090 546 279 37 39 dan bize ulaşabilirsiniz.

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ