Odunun Kalori Değeri

Odunun Kalori Değeri

Türkiye‟de yetişen İğne  yapraklı  ağaçların  gövde  odun  kalori  değerleri  ortalaması yaklaşık  5.000  kcal/kg.  Yapraklı  ağaçların  ise  4.660  kcal/kg’dır.

İğne  yapraklı  ağaçların gövde-odun kalori değeri yapraklılardan yaklaşık %7 daha fazladır. Bunun nedeni iğne yapraklı ağaç odunlarındaki ekstraktif madde miktarının yüksek olmasıdır. Nitekim kızılçam gövde odunundaki reçine miktarı %7,32 , sarıçamda %6,81 ve karaçamda % 4,48 dir. Bu ağaçların üst kalori değerlerine bakıldığında sırasıyla 5.096, 5.274, 5.266 kcal/kg. olduğu görülmektedir .

Reçinenin kalori değeri ise 8.580 kcal/kg. dır. Türkiye‟de yetişen orman ağaç türleri arasında en yüksek kalori değeri 5.274 kcal/kg. İle sarıçama aittir. Geniş yapraklı ağaçlarda ise en yüksek değer 4.894 kcal/kg ile okaliptüsün, en düşük değer ise 4.500  kcal/kg.  İle  çınarındır.  İğne  yapraklı  ağaçlarda  dal  odununun  ortalama  kalori  değeri 5.018 kcal/kg., geniş yapraklılarda ise 4.620 kcal/kg. olup iğne yapraklı ağaçların dal odunlarının kalori değeri geniş yapraklı ağaçlardan % 8 daha fazladır

İğne yapraklı ağaçların  ortalama  dal-odun  kalori  değerlerinin  gövde  odunu  ortalamasından daha fazla olduğu, yapraklılarda ise bu iki değer arasında fazla bir fark olmadığı görülmektedir. Bu, gövde ve dal odununun yıllık halka ve hücre yapılarının farklı olması nedeniyle, dal odununun gövde odunundan daha ağır olmasından ileri gelmektedir.

Dal odununda hücre çeperleri daha kalın ve destekleyici kuvvetlendirici hücre dokusunun katılma oranı daha yüksektir.  İğne yapraklı ağaçların dal odunu reçine maddesince, yapraklı ağaçların dal odunu ise kauçuğa benzer maddece daha zengindir. Ortalama olarak dal odunu gövde odununa göre yapraklı ağaçlarda % 6, iğne yapraklılarda % 25 daha ağırdır. Özgül ağırlık odunun yanma karakterine, yanma hızına ve kalori değerine etki eden bir etmendir. Bu nedenle yakacak olarak ağır odunlar hafif odunlara göre daha çok tercih edilirler. Gövde kabuğunun kalori değerleri iğne yapraklı ağaçlarda 5.300-4.400 kcal/kg; yapraklı ağaçlarda ise 5.200-3.300 kcal/kg. arasında değişmekte olup, iğne yapraklı ağaçlarda ortalama değer 4.850, yapraklı ağaçlarda ise 4.250 kcal/kg. dır.

İğne yapraklı ağaçların kabukları, yapraklı ağaçların kabuklarından %12 daha fazla kalori değerine sahiptir. Bu da yine iğne yapraklı ağaç kabuklarındaki ekstraktif maddelerin fazlalığından ileri gelmektedir. 

İğne yapraklı ağaç kabuklarındaki ekstraktif madde miktarı %2-25 yapraklılarda ise %5-10 dur.

Dal- kabuğunun kalori değerleri ortalaması ise iğne yapraklılarda 4.720 kcal/kg,  yapraklılarda 4.370 kcal/kg. Olup iğne yapraklı ağaçların dal-kabuğu kalori değeri, yapraklılardan %7 daha fazladır. Odun ile kabuk arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa yapraklı ve iğne yapraklı ağaç türlerinin ortalama gövde odunu kalori değeri 4.830 kcal/kg, kabuk kalori değeri ise 4.550 kcal/kg. dır. Bu duruma göre odunun kalori değeri kabuğunkinden % 6 daha fazladır. Bu da odun ve kabuğun bileşimindeki selüloz, lignin ve ekstraktif madde miktarının farklılığından ve kabuktaki kül miktarının fazla oluşundan ileri gelmektedir. Odundaki selüloz miktarı % 40-60 arasında olup, bu rakam kabukta % 20. dir. Lignin miktarı ise iğne yapraklı ağaç odununda % 25-30, yapraklılarda % 18- 25, kabukta ise sırasıyla % 40-55 ve % 40-50 dir.

Selülozun kalori değeri 3.450, ligninin ise 6.000 kcal/kg. dır. Odundaki kül miktarı kabuktakinden daha azdır ve kül miktarı arttıkça kalori değeri azaldığından odunun kalori değeri kabuğunkinden daha yüksektir. Yapraklı ağaçların odunları daha fazla kalsiyum ve fosfor asiti içerdiğinden kül miktarları iğne yapraklı ağaçlardan daha çoktur. Yapraklı ağaçların gövde-odun kül miktarı %0,22-0,96, iğne yapraklıların ise %0,15-0,39 arasında değişmektedir.  Ağaçlarda en yüksek kül miktarı kabukta olup iğne yapraklılarda %0,90-7,52 ;Yapraklılarda ise %1,26-10,16 arasında değişmektedir.

Kabuktaki uçucu madde oranı odundan az, sabit karbon oranı daha fazladır. Odunun uçucu madde miktarı kabuktan %14 daha fazla, kabuğun sabit karbon miktarı ise odundan %28 daha fazladır. Buradan da oduna göre kabuktan daha fazla odun kömürü elde edilebilir sonucu çıkmaktadır.

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ