Türkiye'nin Biyokütle Pelet Üretim Potansiyeli Ne kadar?

Türkiye'nin Biyokütle Pelet Üretim Potansiyeli Ne kadar?

Ülkemiz taşkömürü, linyit, doğalgaz gibi fosil bazlı enerji kaynağı rezervlerine sahip bir ülkedir. Bu kaynakların yanı sıra su gücü, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına da sahiptir.

Şekil 1.1’de Türkiye’nin enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı verilmiştir.

Şekil 1.1. Türkiye'nin enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı 


         Şekil 1.1’de belirtildiği gibi Türkiye’de fosil kaynaklı yakıtlar tercih edilmektedir (TÜİK, 2018). Yeterli rezerv bulunmaması sebebiyle de dışa bağımlı olunmaktadır. 
         Türkiye’de 38 milyon 800 bin ha tarım arazisi bulunmakta ve bu arazilerden biyokütle enerji kaynağı olarak elde edilen, yıllık bitkisel üretim atık miktarı yaklaşık olarak 46 milyon ton civarındadır. Ortaya çıkan atıkların büyük çoğunluğu hasat sonrası tarlada kalmakta ya da yakılarak yok edilmektedir.

         Elde edilen bu atıkların biyoyakıt olarak kullanılabilmesi için pelet haline getirilmesi gerekmektedir. Tarımsal atıkların pelet haline getirilmesi ile çevre kirliliği sorunu da giderilmektedir. 
Ülkemizde son yıllarda doğal bir yakıt olan pelet yakıtı kullanılmakta ve bitki çeşitliliğinin fazla olması da pelet üretimini kolaylaştırmaktadır.  

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ